legservice@statusko.ua +38 (050) 024-02-46
 • Головна
 • |

 • Блог
 • |

 • Імміграція в Україну іноземців, які мають українське коріння або родинні зв’язки в Україні

Імміграція в Україну іноземців, які мають українське коріння або родинні зв’язки в Україні

06.12.2021

Україна — молода європейська держава, яка сьогодні перебуває на стадії прогресивного розвитку: взято курс на євроінтеграцію, проводяться реформи, створюються умови для успішного ведення бізнесу, ухвалюються закони для залучення іноземних інвестицій. Це одна з найбільш толерантних та гостинних країн, і тому не дивно, що Україна дедалі більше приваблює іноземних громадян для постійного місця проживання.

Відповідно до Законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про імміграцію» іноземці на визначених цими законами підставах можуть іммігрувати в Україну на постійне проживання та отримати вид на постійне місце проживання (ПМП).

Одними з категорій іноземців, які мають право іммігрувати в Україну, є іноземці, які мають українське коріння або родинні зв'язки в Україні. Серед них можна виділити:

 • іноземців, які мають право на імміграцію за територіальним походженням;
 • іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад 2 роки;
 • іноземців, чиї діти, батьки, повнорідні брат чи сестра, дід чи баба, онук чи внучка є громадянами України.

Іноземці мають право на імміграцію за територіальним походженням у разі, якщо:

він чи хоча б хтось із його батьків, дід чи бабка, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи внучка народилися до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України після розпаду СРСР;
він чи бодай хтось із його батьків, дід чи бабка, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України після розпаду СРСР
він чи хоча б хтось із його батьків, дід чи бабка, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися на інших територіях, що входили в момент їх народження або під час їхнього постійного проживання до складу УНР, ЗУНР, УРСР, Закарпатської України ;
він чи хоча б хтось із його батьків, дід чи бабка, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра постійно проживали на інших територіях, що входили в момент їх народження або під час їхнього постійного проживання до складу УНР, ЗУНР, УРСР, Закарпатської України;
Також з цієї підстави право на імміграцію має дитина, яка народилася на території України після 24 серпня 1991 року, якщо вона не набула за народженням громадянства України та є особою без громадянства або іноземцем.

Термін оформлення ПМП. Оформлення ПМП досить довга процедура, яка включає два етапи: спочатку іноземець отримує дозвіл на імміграцію в органах міграційної служби, а потім на підставі цього дозволу отримує постійний дозвіл на проживання.

Термін оформлення дозволу на імміграцію становить один рік від дня подання документів. Дозвіл на імміграцію діє протягом одного року від дня його видачі. Тобто, протягом цього терміну потрібно подати документи на отримання постійного посвідки на проживання. Сам постійний дозвіл на проживання видається протягом семи днів з дати подання всіх документів.

Варто зазначити умови для подання документів на отримання дозволу на імміграцію. Так, для подання документів потрібне законне перебування іноземця на території України. Заяву про надання дозволу на імміграцію заявник подає особисто до відповідного органу державної міграційної служби. За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою або за дорученням заявника, засвідченим нотаріально, подаватись іншою особою.

За неповнолітніх осіб, а також осіб, яких в установленому порядку визнано недієздатними, заяву про надання дозволу на імміграцію подають їхні законні представники.

Якщо іммігрує один із батьків, якого (яку) супроводжують неповнолітні діти, він (вона) має подати заяву чоловіка (дружини), завірену нотаріально, про те, що він (вона) не заперечує проти імміграції дітей разом із батьком (матір'ю). У разі відсутності такої згоди батько (мати) має подати рішення відповідного державного органу щодо залишення дітей за батька (матері). Зазначене рішення має бути легалізоване консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

документи. Для оформлення дозволу на імміграцію іноземець подає до територіальних органів міграційної служби такі документи:

Заява про надання дозволу на імміграцію;
Паспорт іноземця (після пред'явлення повертається), копія сторінок із реєстрацією перетину кордону;
Завірений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою сторінки паспорта іноземця з особистими даними;
3 фотографії розміром 4,5 х 3,5 см;
Документ про місце проживання (в Україні та за кордоном);

Документально підтверджені відомості про склад сім'ї (копії свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, документи про усиновлення);
Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження або інший документ, що підтверджує факт народження іноземця на зазначених вище територіях;
Документ, що підтверджує факт постійного проживання іноземця на вказаних вище територіях;
Нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує факт припинення постійного проживання іноземця на території України до 24 серпня 1991;
Нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують родинні стосунки іноземця відповідно з батьком або матір'ю, дідом або бабою, рідними (повнорідними та неповнорідними) братом або сестрою, сином чи дочкою, онуком чи онукою, які народилися або постійно проживали на зазначених вище територіях;
Нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують родинні стосунки іноземця відповідно з батьком чи матір'ю, дідом чи бабкою, рідними (повнорідними та неповнорідними) братом чи сестрою, сином чи дочкою, онуком чи онукою громадянами України;
Квитанція про сплату державного мита або консульського збору, якщо за дії, пов'язані з наданням дозволу на імміграцію, законодавством передбачено їх сплату або документ, що підтверджує наявність пільг зі сплати;
Нотаріальна копія документа, що підтверджує право власності на житло сторони, що приймає, іноземця в Україні;
Нотаріальна заява від власника житла про те, що він не заперечує проживання за адресою його житла;
Копія сторінок паспорта власника житла (приймаючої сторони).
*У разі відсутності документів, що підтверджують факт постійного проживання або народження особи на зазначених вище територіях або документів, що підтверджують споріднені відносини, подається відповідне рішення суду щодо встановлення даних фактів.

Також іноземці, які є дідом чи бабкою, рідними (повнорідними та неповнорідними) братом чи сестрою, онуком чи онукою громадян України подають додатково:

Медичні довідки про відсутність інфекційних захворювань, відсутність туберкульозу, довідку від нарколога, які можуть бути видані як на території України, так і за місцем постійного проживання за кордоном.
Довідка про несудимість, видана уповноваженим органом країни проживання, з легалізацією, завіреним нотаріально перекладом українською мовою.
Довідка про несудимість видана Міністерством внутрішніх справ України.
У разі потреби органи ДМС можуть вимагати інших документів, які уточнюють наявність підстав для надання дозволу на імміграцію, якщо це не суперечить Закону України «Про імміграцію», а також запросити на бесіду заявників або інших осіб.

Для прийняття рішення щодо оформлення дозволу на імміграцію органи ДМС перевіряють підстави, законність перебування іноземця в Україні, справжність та правильність оформлення документів; перевіряють, чи є підстави для відмови у видачі дозволу на імміграцію. З цією метою вони надсилають запити до МВС, органів Національної поліції, СБУ та її регіональних органів, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу та Держприкордонслужби та залежно від результатів перевірки приймається рішення про видачу або відмову у видачі дозволу.

Для оформлення самого виду на постійне проживання іноземець подає:

 • Заява
 • Паспорт іноземця (після пред'явлення повертається), копія сторінок із реєстрацією перетину кордону;
 • Завірений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою сторінки паспорта іноземця з особистими даними;
 • Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
 • 4 фотографії іноземця розміром 3,5 х 4,5 см на матовому папері
 • Копія виданої податковим органом довідки про надання ідентифікаційного номера (у разі її наявності).

Іммігранти, які отримали посвідки на постійне проживання, повинні зареєструватися за місцем проживання, а у разі зміни місця проживання перереєструватися у порядку, встановленому для громадян України.

Юрист

ТОВ «СТАТУС КО»

Якубова Севіндж

Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
  Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
   Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом

    error: Content is protected !!