legservice@statusko.ua +38 (050) 024-02-46
 • Головна
 • |

 • Блог
 • |

 • Громадянство України згідно з міжнародними договорами

Громадянство України згідно з міжнародними договорами

06.12.2021

Оформлення громадянства України громадянами Білорусі, Таджикистану та Киргизії на підставі міжнародних договорів.

Одними із підстав набуття громадянства у спрощеному порядку (тобто набуття громадянства протягом трьох місяців) є підстави, передбачені міжнародними договорами України. Міжнародний договір – це угода між державами, яка регулює те чи інше значуще питання. Діючі міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства та застосовуються у тому самому порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законами України, то застосовуються правила міжнародного договору.

На даний момент діють міжнародні договори, підписані з Киргизією, Таджикистаном та Білоруссю. Це:

Угода між Україною та Киргизькою Республікою про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Киргизькій Республіці, та громадянами Киргизької Республіки, які постійно проживають в Україні, та запобігання випадкам безгромадянства та подвійного громадянства (дата набрання чинності 01.07.20). ;
Угода між Україною та Республікою Таджикистан про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці Таджикистан, та громадянами Республіки Таджикистан, які постійно проживають в Україні (дата набрання чинності 19.04.2003 р.);
Угода між Україною та Республікою Білорусь про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці Білорусь, та громадянами Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні (дата набрання чинності: 08.04.2000 р.).
Дані міжнародні договори спрямовані на спрощення процедури набуття громадянства громадянами зазначених країн. Варто зазначити, що ці договори не є єдиними нормативними актами, які містять норми про набуття громадянства громадянами держав, з якими вони укладені. Тобто ті підстави, які встановлені законами України, також поширюються на цих іноземців.

Що передбачено цими договорами та у чому полягає спрощення?

Однією з особливостей набуття громадянства за законодавством України є подання заявником-іноземцем зобов'язання припинити іноземне громадянство у разі набуття громадянства України. Так, заявник-іноземець протягом двох років з моменту набуття громадянства України зобов'язаний подати документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданства) інших держав до міграційної служби, яка видала йому тимчасове посвідчення громадянина України.

Якщо говорити про особливості набуття громадянства, встановлених у міжнародних договорах, то заявник-іноземець не зобов'язаний щось робити у цьому ключі. Згідно з договорами протягом десяти днів після оформлення набуття іноземцем громадянства України міграційна служба видає йому документ, що підтверджує набуте громадянство, вилучає документ, що підтверджує громадянство Киргизії, Таджикистану або Білорусії, та надсилає цей документ дипломатичними каналами даним державам разом з повідомленням про факт оформлення набуття громадянства. України із зазначенням його дати. Компетентні органи цих держав протягом двох місяців після отримання повідомлення про набуття іноземцем громадянства України, оформлюють припинення їх громадянства та повідомляють про це Україну. Дата оформлення набуття громадянства України буде датою припинення громадянства Киргизії, Таджикистану чи Білорусії.

Міжнародні договори встановлюють також додаткові підстави набуття громадянства.

Так, громадяни Киргизії та Таджикистану, які постійно проживають на території України на законних підставах, можуть також оформити громадянство у таких випадках:

а) якщо заявник або хоча б один із його батьків (усиновлювачів), дід чи бабка народилися або постійно на законних підставах проживали на території України;

б) якщо хоча б один із близьких родичів заявника постійно проживає на законних підставах на території України та є її громадянином. Близькими родичами є чоловік (дружина), один із батьків (усиновлювачів), дитина (у тому числі усиновлена), сестра, брат, дід або бабуся, онук (онука).

Під постійним проживанням заявника в Україні на законних підставах мається на увазі проживання іноземця в Україні, який має у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року позначку про постійну прописку в Україні, або має вид на постійне проживання в Україні, або їм надано статус біженця чи притулок в Україні. .

При цьому немає жодних вимог до заявника щодо довгострокового його проживання на території України.

Оформити громадянство України не можуть особи, які:

а) скоїли злочини проти людства або здійснювали геноцид, або скоїли злочини проти держави або тяжкі злочини проти особи;

б) засуджено до позбавлення волі - до зняття судимості;

в) перебувають під слідством або уникають покарання або вчинили злочини на території України чи країни свого громадянства, чи третьої держави;

г) перебувають у громадянстві інших держав.

Щодо громадян Білорусі, то договір не містить жодних додаткових підстав для набуття громадянства: встановлено, що вони набувають громадянства згідно з національним законодавством України.

Для оформлення громадянства громадянами Таджикистану подаються:

заява-анкета;
три фотографії;
документ, що підтверджує наявність підстав для оформлення громадянства;
документ, що підтверджує постійне проживання на законних підставах на території України;
документ про військовий обов'язок або про звільнення від військового обов'язку (щодо осіб призовного віку).


Для оформлення громадянства громадянами Киргизстану подаються:

заява-анкета;
три фотографії;
документ, що підтверджує наявність підстав для оформлення громадянства;
документ, що підтверджує постійне проживання на законних підставах на території України;
копія документа, що підтверджує належність до громадянства Киргизстану.
Варто зазначити, що питання, що не врегульовані міжнародними договорами, регулюються національним законодавством сторін договору.

Юрист

ТОВ «СТАТУС КО»

Якубова Севіндж

Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
  Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
   Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом

    error: Content is protected !!