legservice@statusko.ua +38 (050) 024-02-46
 • Головна
 • |

 • Блог
 • |

 • Заборона на в’їзд та відмова у в’їзді іноземцям

Заборона на в’їзд та відмова у в’їзді іноземцям

06.12.2021

Говорячи про в'їзд до України, іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) повинні враховувати, що не завжди вони мають змогу перетнути кордон. Причинами цього може бути відмова у в'їзді в країну та заборона на в'їзд. Що це означає, розберемося далі у статті.

Відмова у в'їзді
Відмова у в'їзді можлива безпосередньо при прикордонному контролі у пункті пропуску через державний кордон України. Порядок відмови у перетині державного кордону іноземцями регулюється статтею 14 Закону України "Про прикордонний контроль". Так, ця стаття передбачає, що відмова у в'їзді можлива, якщо іноземці не відповідають одному або декільком умовам перетину кордону. Умовами ж перетину кордону відповідно до цього закону є:

наявність у іноземця дійсного паспортного документа;
відсутність щодо іноземця рішення СБУ, ДМС України, Держприкордонслужби України щодо заборони в'їзду в Україну;
наявність у іноземця в'їзної візи, якщо інше не передбачено законодавством України;
підтвердження мети запланованого перебування;
наявність у іноземця достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування та для повернення в державу походження або транзиту до третьої держави або наявності у неї можливості отримати достатнє фінансове забезпечення законним способом на території України. Це стосується громадян держав, які включені до переліку держав, затверджених Кабінетом Міністрів України, та осіб без громадянства, які постійно проживають у державі, включеній до цього переліку.
Яка процедура?
Отже, іноземцю, який не відповідає одному або декільком умовам перетину державного кордону на в'їзд в Україну, відмовляється у перетині державного кордону лише за обґрунтованим рішенням уповноваженої посадової особи підрозділу охорони державного кордону із зазначенням причин відмови. Уповноважена посадова особа повідомляє начальнику органу охорони державного кордону про прийняте рішення. Таке рішення набуває чинності негайно.

Рішення про відмову у перетині державного кордону оформляється у двох примірниках. Один екземпляр рішення видається іноземцю, який підтверджує своїм підписом на кожному екземплярі факт отримання такого рішення. Якщо іноземець відмовляється підписати рішення, це складається акт.

Є затверджена форма рішення про відмову у перетині державного кордону (можна переглянути у доповненнях до статті).

У разі відмови іноземцю у перетині державного кордону на в'їзд в Україну, уповноважена посадова особа може ухвалити також рішення скасувати візу в її паспортному документі, але за умови наявності однієї з таких підстав:

рішення СБУ, ДМС України, Держприкордонслужби України щодо заборони в'їзду в Україну;
обґрунтованих підстав вважати візу одержаною незаконним способом.
При цьому ненадання іноземцем при в'їзді в Україну одного або кількох підтверджуючих документів щодо мети та умов перебування в Україні не є підставою для скасування візи.

Скасування візи здійснюється шляхом проставлення на ній відбитка штемпеля уповноваженою посадовою особою. Скасування візи вказується у рішенні про відмову у перетині державного кордону.

У разі якщо іноземця, якому відмовлено у перетині державного кордону при в'їзді в Україну, було привезено до пункту пропуску через державний кордон перевізником, уповноважена посадова особа підрозділу охорони державного кордону:

наказує перевізнику вивезти іноземця до держави, з якої він був привезений, або до держави, яка видала паспортний документ, або знайти інший спосіб вивезення особи за межі території України;
до вивезення іноземця, якому було відмовлено у перетині державного кордону при в'їзді в Україну, вживає заходів для запобігання незаконному перетину ним державного кордону.
Оскарження рішення про відмову у в'їзді
Іноземець, якому відмовлено у перетині державного кордону, має право оскаржити відповідне рішення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» або до суду.

В порядку звернень громадян іноземець може подати скаргу на рішення про відмову у перетині вищому органу або посадовій особі. Це не позбавляє іноземця права звернутись безпосередньо до суду. Іноземець може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга на користь неповнолітніх та недієздатних осіб подається їх законними представниками.

При цьому слід звернути увагу, що оскарження цього рішення не зупиняє його дії. Оскаржене рішення може бути скасовано чи змінено начальником органу охорони державного кордону або скасовано та визнано недійсним судом.

Заборона на в'їзд іноземців до України
Також у міграційному законодавстві є поняття заборони на в'їзд іноземців до України.

Говорячи про відмінності відмови у виїзді та забороні на в'їзд, слід зазначити, що:

Рішення на відмову у в'їзді приймається безпосередньо при прикордонному контролі посадовцем прикордонної служби, а рішення про заборону на в'їзд може прийматися органами СБУ, ДМС, Державної прикордонної служби під час перебування на території України, до того як іноземець приїде в Україну, так і на прикордонний контроль при виїзді з України;
Заборона на в'їзд є однією з підстав для відмови у в'їзді.
При забороні на в'їзд у паспортному документі іноземця ставиться позначка «Заборонено в'їзд в Україну терміном на…», при відмові у в'їзді іноземець отримує рішення про таку відмову.
Підстави для заборони в'їзду іноземців та осіб без громадянства до України встановлені у ст. 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Рішення про заборону в'їзду іноземців приймаються:

на користь забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку;
якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав та законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;
якщо при клопотанні про в'їзд до України іноземець подав про себе свідомо неправдиві відомості або підроблені документи;
якщо паспортний документ іноземця, віза підроблені, зіпсовані або не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;
якщо іноземець порушив у пункті пропуску через державний кордон України правила перетину державного кордону України, митні правила, санітарні норми або правила або не виконала законних вимог посадових та службових осіб органів охорони державного кордону, органів доходів та зборів та інших органів, які здійснюють контроль на державному кордоні ;
якщо під час попереднього перебування на території України іноземець не виконав рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або мають інші невиконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в'їзду до України;
якщо іноземець намагається здійснити в'їзд через контрольні пункти в'їзду – виїзду на тимчасово окуповану територію без спеціального дозволу або він під час попереднього перебування на території України здійснив виїзд із неї через контрольний пункт в'їзду – виїзду.
Детально процедура прийняття рішення щодо заборони в'їзду в Україну регулюється підзаконними нормативно-правовими актами, якими є:

Інструкція про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, затверджена наказом СБУ від 01.06.2009 № 344;
Інструкція про порядок прийняття Державною міграційною службою України та її територіальними органами рішень щодо заборони в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, затверджена Наказом МВС від 17.12.2013 № 1235;
Інструкція щодо порядку прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, затверджена Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.12.2011 № 946.
Порядок прийняття Службою безпеки України рішень щодо заборони в'їзду в Україну іноземцям
Рішення про заборону в'їзду іноземцю приймається на користь забезпечення безпеки України у разі, якщо є достатньо інформації, отриманої в установленому законом порядку, про факт вчинення іноземцем суспільно небезпечного діяння, незалежно від території його вчинення, що суперечить інтересам забезпечення безпеки України, попередження, виявлення, припинення та розкриття якого віднесено до компетенції Служби безпеки України.

У разі наявності підстав для прийняття такого рішення функціональним підрозділом Центрального управління регіональним органом готується довідка. Довідка повинна містити інформацію про іноземця, а також:

обставини, що є підставою для ухвалення рішення про заборону в'їзду із зазначенням фактів скоєння іноземцем злочинів та посиланням на статтю Кримінального кодексу України);
у чому саме полягають інтереси забезпечення безпеки України – захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян, забезпечення охорони державної таємниці; пропонований термін заборони в'їзду в Україну особі, яка може бути від шести місяців до п'яти років;
відомості, що обґрунтовують обрання терміну заборони в'їзду в Україну іноземцю, зокрема: обставини та характер вчинення іноземцем злочину; результати перевірки особи за інформаційними системами та оперативними обліками СБУ, МВС України та банку даних Національного центрального бюро Інтерполу в Україні; наявність родинних зв'язків в Україні (дружини або чоловіка, дітей, батьків, осіб, які перебувають

під її опікою або піклуванням) наявність майнових зобов'язань перед юридичними та фізичними особами в Україні.
На підставі відомостей, викладених у довідці, у функціональному підрозділі Центрального управління регіональному органу готується постанова про заборону в'їзду в Україну.

Ця постанова складається у двох примірниках. Строк заборони в'їзду в Україну обчислюється з дати затвердження постанови. Перший примірник затвердженої постановою та довідка зберігаються у підрозділі органу, який виніс постанову, а другий примірник постанови, засвідчений гербовою печаткою, надсилається до Департаменту котрерозвідки СБУ. Ця постанова надсилається Державній прикордонній службі України.

Порядок ухвалення Державною міграційною службою рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям
Рішення про заборону в'їзду в Україну особам приймається ГМС та її територіальними органами:

на користь забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку;
якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав та законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;
якщо під час попереднього перебування на території України іноземець не виконав рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або має інші невиконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в'їзду до України.
Рішення про заборону в'їзду в Україну особі приймається на підставі обґрунтованого звернення (довідки, рапорту) наступних ініціаторів:

підрозділів Робочого апарату Укрбюро Інтерполу - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну іноземцям у процесі співробітництва з правоохоронними органами інших держав та міжнародних правоохоронних організацій;
підрозділів кримінальної поліції - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну іноземцям під час здійснення оперативно-розшукової діяльності;
органів досудового розслідування поліції - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну іноземцям під час здійснення кримінального провадження;
підрозділів патрульної поліції - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну іноземцям під час провадження у справах про адміністративні правопорушення, підготовки або здійснення заходів щодо забезпечення громадського порядку;
органів охорони здоров'я - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну, якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав та законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;
за власною ініціативою або за клопотанням державного, приватного виконавця - у разі якщо під час попереднього перебування на території України іноземець не виконав рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або має інші невиконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними чи юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в'їзду в Україну.
ДМС або її територіальний орган, який готував рішення про заборону в'їзду в Україну особі, у триденний термін надсилає засвідчену копію такого рішення разом із дорученням про заборону в'їзду в Україну іноземцю до Держприкордонслужби України. Строк заборони в'їзду в Україну обчислюється з дати затвердження рішення про заборону в'їзду в Україну особі.

Порядок прийняття органами Державної прикордонної служби України рішень щодо заборони в'їзду в Україну іноземцям
Рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю приймається органом охорони державного кордону у разі:

якщо при клопотанні про в'їзд до України іноземець подав про себе свідомо неправдиві відомості або підроблені документи;
якщо паспортний документ іноземця, віза підроблені, зіпсовані або не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;
якщо іноземець порушив у пункті пропуску через державний кордон України правила перетину державного кордону України або не виконав законних вимог посадових та службових осіб органу охорони державного кордону;
якщо іноземця затримали під час незаконного перетину державного кордону України поза пунктами пропуску;
якщо під час попереднього перебування на території України іноземець або особа без громадянства не виконали рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення або мають інші невиконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в'їзду в Україну;
якщо іноземця затримали у межах контрольованого прикордонного району під час спроби або після незаконного перетину державного кордону України;
якщо іноземець намагається здійснити в'їзд через контрольні пункти в'їзду – виїзду на тимчасово окуповану територію без спеціального дозволу або така особа під час попереднього перебування на території України здійснила виїзд із неї через контрольний пункт в'їзду – виїзду.
Рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю може бути ухвалено органом охорони державного кордону:

щодо іноземців, за якими прийнято рішення про їхнє примусове повернення;
за клопотанням державного виконавця у разі невиконання іноземцем рішення про накладення штрафів за правопорушення, розгляд справ щодо яких належить до компетенції Державної прикордонної служби України.
Рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю органом охорони державного кордону приймається терміном на 3 роки.

У разі виявлення у пункті пропуску посадовою особою Державної прикордонної служби України іноземця, якому уповноваженим органом заборонено в'їзд в Україну, але у паспортному документі якого позначки "Заборонено в'їзд в Україну строком на …» ні, уповноважена посадова особа підрозділу охорони державного кордону проставляє таку позначку із зазначенням терміну, зазначеного в базі даних осіб, яким заборонено в'їзд до України.

Оскарження рішень щодо заборони

Іноземець має право оскаржити рішення про заборону в'їзду в адміністративному порядку, тобто шляхом заперечення рішення у вищестоящий орган, або в судовому порядку. Але оскарження рішення не зупиняє його дії.

Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
  Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
   Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом

    error: Content is protected !!