legservice@statusko.ua +38 (050) 024-02-46

Дозвіл на роботу відрядженим іноземцям

06.12.2021

Незважаючи на складну політичну ситуацію, Україна все ще є привабливою для іноземного капіталу, і у зв'язку з цим для працевлаштування іноземців.

Як правило, іноземці працевлаштовуються в Україні за класичною схемою, тобто укладають трудовий договір та працюють у штаті. Але в умовах глобалізації міжнародного бізнесу угоди про відрядження персоналу стають все більш поширеними.

Що це означає? Прикомандування персоналу, або секондмент - це тимчасове переведення фізичної особи («Прикомандированный») від одного роботодавця («Командуюча компанія») до іншого роботодавця («Клієнт»), у якому передбачається повернення Прикомандированного першого роботодавцю. При цьому Відряджений залишається в штаті і отримує заробітну плату від компанії, що Командує. Командирующая компанія, своєю чергою укладає договір з Клієнтом, яким Прикомандированный виконує трудові функції для Клієнта протягом певного періоду часу, а Клієнт погоджується компенсувати витрати із заробітної плати, сплачуваної Прикомандированному Командуючою компанією, найчастіше з урахуванням додаткових витрат. Секондмент вимагає від відрядженого підпорядкування керівництву та внутрішньому розпорядку Клієнта, а також виконання кола трудових обов'язків, доручених Клієнтом. Єдине, що пов'язує у період Прикомандированного і Командуючу компанію - це трудовий договір і виплата зарплати.

Таким чином, іноземні фахівці можуть працювати в Україні або шляхом фактичного працевлаштування в українській компанії або шляхом виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договору, укладеного між українською та іноземною компанією. Другий шлях привабливий для тих іноземців, які приїжджають на територію України для того, щоб, наприклад, поділитися своїм досвідом та навичками з українськими колегами у різних галузях або запровадити нові технології на виробництві.

Але оформлення такої категорії іноземних співробітників все ще залишається для деяких компаній неврегульованим та складним процесом, переважно у зв'язку з неоднозначністю застосування норм законодавства.

І у разі працевлаштування іноземця в українській компанії, і у разі його роботи згідно з секондментом, українська компанія зобов'язана отримати дозвіл на використання праці іноземця.

Який порядок отримання дозволу на роботу відрядженого іноземця?

Дозвіл виходить згідно із Законом України «Про зайнятість населення» у редакції від 27.09.2017 року, оскільки 27.09.2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій».

Для отримання дозволу українська компанія подає до центру зайнятості такі документи:

1) заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

2) копії сторінок паспорта іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом із перекладом українською мовою, завіреним нотаріально;

3) кольорова фотографія іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

4) копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців, спрямованих іноземним роботодавцем в Україну на виконання певного обсягу робіт (надання послуг).

Тут варто звернути увагу на правову колізію щодо визначення переліку документів у статті 42-2 ЗУ «Про зайнятість населення», частина перша якої визначає загальний перелік документів, що включає проект трудового контракту з іноземцем. Якщо не вдаватися у правову природу взаємовідносин відряджених працівників та української компанії, то можна припустити, що для отримання дозволу на цю категорію іноземців необхідно подати копію трудового контракту. А це не відповідає статусу відряджених працівників. Як вже було зазначено, при секондменті іноземець залишається у трудових відносинах з іноземною компанією, яка повинна виплачувати йому заробітну плату і нараховувати всі необхідні податки. З українською компанією його пов'язують лише зобов'язання, що виходять із договору про надання персоналу (прикомандування персоналу, секондмент). Українська компанія оплачує лише послуги іноземної компанії у наданні персоналу. Неподача копії трудового договору могла б формально спричинити відмови у видачі дозволів, але центри зайнятості отримали розпорядження не вимагати цей документ, оскільки це не відповідає цим правовідносинам.

Таким чином, подавати до центру зайнятості копію проекту трудового договору з відрядженим працівником не потрібно і відповідно укладати трудовий договір після отримання дозволу теж не потрібно.

Існує практика, що за наявності договору секондменту відрядженого в іноземця оформляють як работника приймаючої підприємства міста і укладають із нею додатково трудового договору як із простим працівником. У зв'язку з цим українська компанія бере на себе всі існуючі зобов'язання роботодавця і зобов'язується виплачувати такому іноземцю заробітну плату та дотримуватись усіх вимог чинного законодавства. Така ситуація не повинна допускатися, адже таке подвійне оформлення може спричинити негативні наслідки для компанії. Так, якщо, оформивши до штату відрядженого іноземця, українська компанія не виплачує заробітну плату, не нараховує податки, вона притягується до фінансової та адміністративної відповідальності.

Щодо самого договору на надання персоналу іноземною компанією українською, то це зовнішньоекономічний договір, укладений у простій письмовій формі двома мовами, однією з яких має бути українська мова. До центру зайнятості подається нотаріальна копія цього договору.

З погляду бізнесу, секондмент надає українській компанії переваги, дозволяючи скоротити чисельність свого персоналу та податки, які стягуються у зв'язку з нарахуванням заробітної плати. Процедура отримання дозволу використання праці відряджених працівників порівняно нескладна, і дозвіл таких працівників може видаватися терміном дії договору секондменту, але з більш ніж три роки.

Юрист

ТОВ «СТАТУС КО»

Якубова Севіндж

Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
    Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
      Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом

        error: Content is protected !!