legservice@statusko.ua +38 (050) 024-02-46
  • Главная
  • |

  • Нормативная база
  • |

  • Постановление КМУ № 207 от 2 марта 2016 г. «Об утверждении Правил регистрации места проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в Единый государственный демографический реестр»

Постановление КМУ № 207 от 2 марта 2016 г. «Об утверждении Правил регистрации места проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в Единый государственный демографический реестр»

17.11.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 2 березня 2016 р. № 207 
Київ

Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 964 від 14.12.2016 
№ 202 від 29.03.2017 
№ 579 від 09.08.2017 
№ 665 від 30.08.2017}

Відповідно до статті 10 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Правила реєстрації місця проживання;

Порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

2. Установити, що:

передача в електронному вигляді інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб з реєстрів територіальних громад до Єдиного державного демографічного реєстру здійснюється після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 202 від 29.03.2017}

інформація від виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, їх посадових осіб, сільських голів, що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, до Єдиного державного демографічного реєстру може до введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів передаватися в паперовому та електронному вигляді.

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 202 від 29.03.2017}

Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 72


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 березня 2016 р. № 207

ПРАВИЛА 
реєстрації місця проживання

Загальні положення

1. Ці Правила визначають механізм здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні, а також встановлюють форми необхідних для цього документів.

2. У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.

3. Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі - орган реєстрації) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

4. Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

Реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

5. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

6. У разі коли особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі - представник).

7. Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі коли особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

8. Документи для здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи подаються до органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг) з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Особа може доручити в установленому законодавством порядку подати заяву про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання відповідній посадовій особі виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителю багатоквартирного будинку за місцем її проживання.

За бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини можуть бути подані через органи державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини.

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися також через органи соціального захисту населення на підставі даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

Подання заяви про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця проживання, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають зазначені особи.

9. Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі - документи, до яких вносяться відомості про місце проживання), а відомості про реєстрацію місця перебування - до довідки про звернення за захистом в Україні (документ, до якого вносяться відомості про місце перебування) шляхом проставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання/перебування особи за формою згідно з додатком 1.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 964 від 14.12.2016№ 579 від 09.08.2017}

Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта громадянина України:

у вигляді книжечки (зразка 1993 року) - шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 1 або штампа зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 2;

у формі картки (зразка 2015 року) - шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр). У разі непідключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки.

10. У разі внесення під час реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування помилкових відомостей про особу орган реєстрації зобов’язаний на підставі поданих особою або її представником достовірних відомостей у день звернення внести необхідні зміни до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування, реєстру відповідної територіальної громади та надіслати інформацію до Реєстру відповідно до Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Порядок).

11. Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо:

особа не подала необхідних документів або інформації;

у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

12. Особи, які не проживають за зареєстрованим місцем проживання більше одного місяця і які мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, зобов’язані письмово повідомити відповідному органу реєстрації про своє місце перебування.

13. Надання органами реєстрації та ДМС відомостей про місце проживання особи та інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи на запит за формою згідно з додатком 3.

14. Строк зберігання заяв про реєстрацію місця проживання/перебування та зняття з реєстрації місця проживання осіб та за необхідності відповідних копій документів, які подаються для здійснення реєстрації місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання в паперовому вигляді, становить три роки.

15. До створення реєстру територіальної громади картотеки з питань реєстрації осіб, які передані відповідному органу реєстрації, ДМС, житлово-експлуатаційними організаціями та іншими підприємствами, установами та організаціями, що забезпечували ведення картотек з питань реєстрації фізичних осіб, підтримуються в актуальному стані за карткою реєстрації особи та адресною карткою особи за відповідними формами згідно з додатками 4 та 5.

16. У разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади із збереженням попередніх даних та із подальшим внесенням цієї інформації до Реєстру.

За бажанням особи ці відомості безоплатно вносяться до документів, в яких зазначаються відомості про місце проживання/перебування.

17. У разі підключення органів реєстрації до Реєстру внесення інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи до нього здійснюється за заявою-анкетою, зразок якої затверджується наказом МВС.

Реєстрація місця проживання

18. Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1) заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8;

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;

3) квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

4) документи, що підтверджують:

право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

5) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання особи інші документи.

19. Працівник органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг перевіряє належність документа, до якого вносяться відомості про місце проживання (або документа, до якого вносяться відомості про місце перебування, - у разі реєстрації місця перебування), особі, що його подала, його дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання/перебування (у разі потреби надає допомогу особі в заповненні бланка заяви) та наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання/перебування, про що ним вчиняється відповідний запис у цій заяві.

20. У разі подання документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини, через органи державної реєстрації актів цивільного стану уповноважений працівник перевіряє належність документа, що посвідчує особу батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, та документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, особі, яка його надала, їх дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання, наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання дитини, про що ним робиться відповідний запис у цій заяві. Прийняті документи не рідше одного разу на місяць передаються до відповідного органу реєстрації.

21. Дані, необхідні для реєстрації місця проживання новонародженої дитини, можуть надаватися одним із батьків дитини або її законним представником під час звернення до органу соціального захисту населення за призначенням допомоги при народженні дитини. Працівник органу соціального захисту населення перевіряє документи, подані одним із батьків дитини або її законним представником, з урахуванням вимог, передбачених у пункті 18 цих Правил. На підставі наданих документів працівник органу соціального захисту населення формує дані за формою згідно з додатком 12 та передає або надсилає їх до відповідного органу реєстрації.

22. У разі подання заяви про реєстрацію місця проживання бездомної особи представником спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або посадовою особою виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителем багатоквартирного будинку документи, визначені пунктом 18 цих Правил, не рідше одного разу на тиждень подаються ними до органу реєстрації для здійснення реєстрації.

23. Працівник органу реєстрації в день звернення особи або її представника чи в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку, органів державної реєстрації актів цивільного стану або даних від органу соціального захисту населення:

приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації місця проживання особи;

вносить відомості про реєстрацію місця проживання у документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (документ, до якого вносяться відомості про місце перебування, - у разі реєстрації місця перебування). Датою реєстрації місця проживання/перебування осіб, які подавали документи через центр надання адміністративних послуг, представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадову особу виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку, є дата отримання органом реєстрації відповідних документів;

формує і вносить дані про реєстрацію місця проживання особи до реєстру територіальної громади відповідно до Порядку;

формує інформацію про реєстрацію місця проживання/перебування особи для її передачі до Реєстру;

оформляє і видає довідку про реєстрацію місця проживання/перебування дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за формами згідно з додатками 13 або 14 відповідно;

повертає особі або її представнику, адміністратору центру надання адміністративних послуг, представнику спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або посадовій особі виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителю багатоквартирного будинку документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання, довідку про реєстрацію місця проживання, що оформлена особі відповідно до абзацу шостого цього пункту, та інші документи, які подавалися.

Якщо документи (дані) для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подавалися до органу державної реєстрації актів цивільного стану або до органів соціального захисту населення, оформлена органом реєстрації довідка про реєстрацію місця проживання дитини повертається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану або за бажанням того з батьків (представників), хто подавав заяву, може бути видана у відповідному органі реєстрації, центрі надання адміністративних послуг, надіслана поштою, про що робиться відповідна відмітка в даних про новонароджену дитину, форма яких наведена у додатку 12.

Якщо під час подачі документів буде встановлено, що особа звернулася для реєстрації нового місця проживання після спливу 30 календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, працівник органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг складає на неї адміністративний протокол за вчинення правопорушення, визначеного у статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо іноземець або особа без громадянства подали для реєстрації місця проживання недійсний документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування, іноземця або особу без громадянства направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу або інших заходів, визначених законодавством України.

24. У разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці до органу реєстрації, на території обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня надсилається повідомлення (залежно від форми ведення реєстрів - в письмовій або електронній формі) про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 15 для внесення інформації до відповідного реєстру територіальної громади.

У документ особи (у формі книжечки), до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання, органом реєстрації спочатку проставляється штамп зняття з реєстрації місця проживання особи, а потім відповідний штамп реєстрації нового місця проживання особи.

У паспорт громадянина України (у формі картки) відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до безконтактного електронного носія відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1188).

Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово повідомляється особі.

Реєстрація місця перебування

25. Реєстрація місця перебування осіб, що звернулися за захистом в Україні із заявою за формою згідно з додатком 8, здійснюється на визначений законом строк на підставі документів, визначених пунктом 18 цих Правил (крім квитанції про сплату адміністративного збору). Відомості про реєстрацію місця перебування вносяться до довідки про звернення за захистом в Україні, зразок якої затверджується наказом МВС.

Зняття з реєстрації місця проживання

26. Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

заяви особи або її представника за формою згідно з додатком 11;

рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

свідоцтва про смерть;

повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

інших документів, які свідчать про припинення:

підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації місця проживання на підставах, визначених в абзацах восьмому та дев’ятому цього пункту, здійснюється за клопотанням уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Разом із заявою особа подає:

документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

27. Працівник органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг перевіряє належність документа, до якого вносяться відомості про місце проживання, особі, що його подала, його дійсність, правильність заповнення заяви про зняття з реєстрації місця проживання та наявність документів, необхідних для зняття з реєстрації місця проживання, про що зазначений працівник робить відповідний запис у цій заяві.

Працівник органу реєстрації у день звернення особи (її представника) або в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг, представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку:

приймає рішення про зняття з реєстрації або про відмову у знятті з реєстрації місця проживання особи;

вносить відомості про зняття з реєстрації місця проживання у документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Датою зняття з реєстрації місця проживання осіб, які подавали документи через центр надання адміністративних послуг, представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадову особу виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку, є дата отримання органом реєстрації відповідних документів;

формує і вносить дані про зняття з реєстрації місця проживання особи до реєстру територіальної громади;

формує інформацію про зняття з реєстрації місця проживання особи для її передачі до Реєстру відповідно до Порядку;

оформляє і видає довідку про зняття з реєстрації місця проживання, форма якої наведена в додатку 16, дітям, які не досягли 16 років, та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, а також вилучає раніше видану довідку про реєстрацію місця проживання для подальшого знищення;

повертає особі або її представнику, адміністратору центру надання адміністративних послуг, представнику спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або посадовій особі виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителю багатоквартирного будинку документ, до якого внесені відомості про зняття з реєстрації місця проживання, довідку про зняття з реєстрації місця проживання, а також документи, які подавалися.

Якщо під час подачі документів буде встановлено, що особа подала для зняття з реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, працівник органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг складає на неї адміністративний протокол за вчинення правопорушення, визначеного у статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо іноземець або особа без громадянства подали для зняття з реєстрації місця проживання недійсний документ, до якого вносяться відомості про місце проживання, іноземця або особу без громадянства направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу, а також для оформлення нового документа або внесення визначених законодавством змін у наявний документ.

Якщо зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі документів, зазначених в абзацах третьому, сьомому - дев’ятому пункту 26 цих Правил, без надання документа, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання, штамп зняття з реєстрації місця проживання особи проставляється в такому документі у разі звернення особи.

Зняття з реєстрації місця проживання в разі смерті особи здійснюється датою надходження до органу реєстрації документів, визначених в абзацах третьому - п’ятому пункту 26 цих Правил.

Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

28. Реєстрація місця проживання/перебування особи або зняття з реєстрації місця проживання скасовуються в разі їх проведення з порушенням вимог законодавства.

У разі виявлення такого порушення керівник органу реєстрації проводить перевірку підстав реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи, за її результатами складає висновок та приймає рішення про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи.

Про прийняте рішення особі надсилається письмове повідомлення за формою згідно з додатком 17, в якому зазначаються підстави його прийняття. Особу запрошують на прийом до органу реєстрації для внесення відповідних відомостей до документа, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування.

Працівник органу реєстрації:

формує і вносить дані про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи до реєстру територіальної громади;

формує інформацію про скасування реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи для її передачі до Реєстру.

29. У разі виявлення ДМС або її територіальними органами порушень законодавства органом реєстрації під час здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи такому органу надсилається повідомлення щодо необхідності проведення відповідної перевірки. У разі підтвердження зазначених порушень реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи підлягає скасуванню.

Реєстр територіальної громади

30. Орган реєстрації для потреб реєстрації місця проживання/перебування формує та веде реєстр територіальної громади. Орган реєстрації є розпорядником відповідного реєстру територіальної громади.

Органи реєстрації здійснюють обмін відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці.

Вимоги до збирання, зберігання, обробки, використання і захисту інформації у реєстрах територіальних громад визначаються законом.

31. До реєстру територіальної громади вносяться такі дані про особу:

прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові;

дата та місце народження;

місце проживання/перебування;

відомості про громадянство;

унікальний номер запису в Реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України);

дата реєстрації місця проживання;

прізвище, ім’я та по батькові представника, якщо він діє від імені особи, та відомості про документ, що посвідчує повноваження представника;

інформація про попереднє місце проживання;

дата зняття з реєстрації місця проживання (після вибуття особи).

Також до реєстру територіальної громади вносяться найменування органу реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка вносила записи до реєстру.

32. Доступ до інформації, що міститься у реєстрах територіальних громад, здійснюється з дотриманням вимог Законів України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних” і “Про Державний реєстр виборців”.

Службовим та посадовим особам розпорядників реєстрів та інших органів державної влади, що обробляють персональні дані, внесені до реєстрів, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Кожна особа має право на доступ до своїх персональних даних, внесених до реєстрів, а також інші права щодо своїх персональних даних, передбачені Законом України “Про захист персональних даних”.

Доступ до реєстрів здійснюється виключно авторизовано, із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит, та час такого запиту.

Органу реєстрації заборонено передавати дані з реєстру територіальної громади третім особам з метою, не передбаченою Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.

Обмін інформацією між органами реєстрації та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг.

Передача персональних даних, внесених до реєстрів територіальних громад, органам державної влади, органам місцевого самоврядування без письмової згоди особи може здійснюватися лише у випадках, передбачених законом.

Орган реєстрації у разі виявлення в реєстрі територіальних громад помилкових відомостей про особу повідомляє їй про це у тридцятиденний строк з дня виявлення таких відомостей, а також звертається до особи з проханням надати достовірні відомості для внесення змін до відповідного реєстру та/або документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування, і передає відповідну інформацію до Реєстру.

Знеособлені дані реєстрів територіальних громад використовуються із статистичною метою. Такі дані щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, подаються органами реєстрації до відповідних територіальних органів Держстату. Дані реєстрів територіальних громад також можуть використовуватися з науковою метою за умови їх знеособлення.

{Абзац дев’ятий пункту 32 в редакції Постанови КМ № 665 від 30.08.2017}

Контроль за дотриманням органами реєстрації законодавства з питань реєстрації місця проживання

33. ДМС та її територіальні органи контролюють дотримання органами реєстрації вимог законодавства з питань реєстрації місця проживання, а також їх діяльності у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб.

За результатами проведених перевірок ДМС та її територіальні органи надсилають органу реєстрації акт щодо врахування рекомендацій (пропозицій) чи усунення виявлених недоліків, порушень.

34. У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення орган, що виявив зазначені порушення, інформує про них відповідні правоохоронні органи.

35. Працівники органу реєстрації, які допустили порушення законодавства, несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.


Додаток 1 
до Правил

ШТАМПИ 
реєстрації місця проживання та місця перебування особи

Додаток 2 
до Правил

ШТАМП 
зняття з реєстрації місця проживання особи

Додаток 3 
до Правил

ЗАПИТ 
органу державної влади, підприємства, установи, організації, закладу щодо доступу до персональних даних

Додаток 4 
до Правил

КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБИ

Додаток 5 
до Правил

АДРЕСНА КАРТКА ОСОБИ

Додаток 6 
до Правил

ЗАЯВА 
про реєстрацію місця проживання

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 665 від 30.08.2017}

Додаток 7 
до Правил

ЗАЯВА 
про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 665 від 30.08.2017}

Додаток 8 
до Правил

ЗАЯВА 
про реєстрацію місця перебування

Додаток 9 
до Правил

ДОВІДКА 
про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи

Додаток 10 
до Правил

ДОВІДКА 
про проходження служби у військовій частині

Додаток 11 
до Правил

ЗАЯВА 
про зняття з реєстрації місця проживання

Додаток 12 
до Правил

ДАНІ 
про новонароджену дитину

Додаток 13 
до Правил

ДОВІДКА 
про реєстрацію місця проживання особи

Додаток 14 
до Правил

ДОВІДКА 
про реєстрацію місця перебування особи

Додаток 15 
до Правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зняття з реєстрації місця проживання особи

Додаток 16 
до Правил

ДОВІДКА 
про зняття з реєстрації місця проживання

Додаток 17 
до Правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особиЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 березня 2016 р. № 207

ПОРЯДОК 
передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

1. Цей Порядок визначає механізм, форми та строки передачі інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування від виконавчих органів сільської, селищної або міської ради, їх посадових осіб, сільських голів (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі - орган реєстрації), що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування (далі - реєстрація) фізичних осіб на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради, до територіальних органів та підрозділів ДМС для внесення її до відомчої інформаційної системи ДМС Єдиного державного демографічного реєстру.

2. Інформація до відомчої інформаційної системи ДМС передається у день реєстрації:

засобами відомчої інформаційної системи реєстру територіальної громади у разі підключення її до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) на підставі заяви-анкети особи для внесення інформації до Реєстру, зразок якої затверджено наказом МВС;

програмними засобами ДМС щодо внесення інформації про реєстрацію, розміщеними на офіційному сайті ДМС, або засобами програмного інтерфейсу взаємодії з іншими програмними засобами ведення реєстрів територіальних громад.

Створення, адміністрування та ведення реєстрів територіальних громад та механізм передачі інформації від реєстрів територіальних громад до Реєстру здійснюється відповідно до правил, визначених у додатку 1.

3. До підключення відомчої інформаційної системи реєстру територіальної громади до Реєстру або авторизації органу реєстрації програмними засобами ДМС інформація про реєстрацію передається протягом семи календарних днів до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування органу реєстрації в паперовому та електронному вигляді за встановленими формами (додатки 2 - 4).

Територіальний підрозділ ДМС передає отриману від органу реєстрації інформацію до відповідного територіального органу ДМС для актуалізації даних його картотеки та внесення інформації до відомчої інформаційної системи ДМС.

4. Для виконання завдань, покладених на ДМС, забезпечення ведення Реєстру територіальні органи та підрозділи ДМС надсилають запити до реєстрів територіальних громад щодо перевірки та уточнення інформації про місце проживання/перебування осіб. Строк розгляду цих запитів та надання відповіді на запити не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня їх отримання.

5. До завершення формування відомчої інформаційної системи ДМС ведення електронної картотеки територіального органу ДМС здійснюється в порядку, встановленому ДМС.


Додаток 1 
до Порядку

ПРАВИЛА 
створення, адміністрування, ведення реєстру територіальної громади (в частині реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб) та механізм передачі органами реєстрації відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

1. Для створення реєстру територіальної громади (далі - реєстр) необхідно:

1) ДМС на своєму офіційному сайті створити сторінку, на якій виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, його посадова особа, сільський голова (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради (далі - орган реєстрації), зможе оформити заявку на створення реєстру територіальної громади (в частині реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб);

2) опрацювати технічні вимоги до робочої станції з комплектом обладнання для забезпечення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб та до каналу зв’язку для підключення до Інтернету;

3) органу реєстрації:

придбати та встановити робочу станцію та підключити її до Інтернету;

забезпечити отримання працівниками органу реєстрації, на яких буде покладено завдання з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, електронного цифрового підпису в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (електронний реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом, та перелік акредитованих центрів сертифікації ключів розміщені на сайті центрального засвідчувального органу Мін’юсту: http://czo.gov.ua/ca-registry?type=4);

сформувати для органу реєстрації (працівника/працівників органу реєстрації, на якого/яких покладено завдання реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб) поштову скриньку у домені *.gov.ua, або *.укр.;

оформити заявку на створення реєстру на сайті ДМС: за посиланням http://dmsu.gov.ua/ на сторінці “створити реєстр”, відкривши вікно “оформити заявку на створення реєстру”.

У цьому вікні необхідно заповнити поля форми, що розміщена в ньому:

повна назва органу реєстрації (скорочена назва за наявності);

юридична адреса органу реєстрації;

реквізити реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

прізвище, ім’я, по батькові керівника органу реєстрації, серія та номер паспорта, ким і коли виданий, контактний телефон (робочий та мобільний), адреса електронної пошти;

прізвище, ім’я, по батькові працівника/працівників органу реєстрації, на яких покладено завдання з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання громадян (за відсутності працівника/працівників це поле не заповнюється).

Підписати заявку необхідно власним електронним цифровим підписом після її формування та перевірки правильності внесених даних.

Після оформлення заявки сформований реєстр буде доступний для користування на сторінці “реєстр територіальної громади”.

2. Після створення реєстру працівник органу реєстрації, на якого покладено завдання реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, повинен у вікні “оформити заявку на авторизацію” власноруч оформити та підписати власним електронним цифровим підписом заявку на отримання логіну користувача та пароля доступу до реєстру, який веде відповідний орган реєстрації.

У заявці зазначається:

повна назва органу реєстрації (скорочена назва за наявності);

юридична адреса органу реєстрації;

реквізити реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

прізвище, ім’я, по батькові працівника органу реєстрації;

серія та номер паспорта, коли і ким виданий;

контактний телефон (робочий та мобільний);

адреса електронної пошти.

Після оформлення заявки працівнику на його електронну адресу висилається логін користувача та пароль доступу (111111) до реєстру, який веде відповідний орган реєстрації.

Після отримання повідомлення працівник органу реєстрації повинен змінити отриманий пароль на власний.

Зміна пароля здійснюється особисто працівником на сторінці “зміна пароля доступу”. Для формування пароля необхідно використовувати букви (верхнього та нижнього регістрів) та цифри латинської розкладки клавіатури (наприклад: Dj74YggE90).

Після формування пароль необхідно запам’ятати. Забороняється передача пароля доступу до реєстру третім особам.

3. Реєстр, сформований на офіційному сайті ДМС, забезпечить реалізацію таких функцій:

зберігання персональних даних, що внесені до реєстру, та їх відображення за встановленою формою;

формування та друк заяви-анкети про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;

формування та друк відмови у здійсненні реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;

перевірку персональних даних особи за базами даних, які сформовані з використанням персональних даних Державного реєстру виборців;

формування та друк заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру;

взаємопов’язаний пошук за атрибутами, відображення в інтерфейсі результатів, друк списку чи картки;

коригування даних, перереєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб та скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

збирання, підготовку, введення інформації (даних) з первинних документів та сканованих документів;

перевірку факту реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи за іншою адресою в межах обслуговування реєстру;

пошук інформації про фізичну особу за базою даних реєстру;

формування та друк за встановленими формами звітів, довідок, карток, повідомлень тощо.

4. Формування заяви здійснюється авторизованим користувачем (двофакторна авторизація) шляхом заповнення полів відповідних електронних форм заяви (вікон графічного інтерфейсу веб-сервісу реєстру) залежно від визначеної користувачем послуги: реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, реєстрації місця перебування або реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації місця проживання фізичної особи за попереднім місцем проживання.

5. За даними, що внесені до заяви про реєстрацію місця проживання/перебування, до заяви-анкети реєстру вносяться дані про фізичну особу:

прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові;

дата та місце народження;

місце проживання;

відомості про громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України);

дата реєстрації місця проживання;

прізвище, ім’я та по батькові представника, якщо він діє від імені фізичної особи, та відомості про документ, що посвідчує повноваження представника;

інформація про попереднє місце проживання;

дата зняття з реєстрації місця проживання (після вибуття фізичної особи).

Також до заяви-анкети реєстру вноситься найменування органу реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка вносила записи до реєстру.

6. Для доступу до програмних засобів ведення реєстру працівник органу реєстрації повинен перейти в Інтернет-браузері за адресою: http://000.00.000.000/ та обрати реєстр, який з’явиться у відповідному вікні. Після цього повинна з’явитися головна форма авторизації користувача в реєстрі.

Користувач, який здійснює вхід до реєстру, вводить свій логін в поле “ім’я користувача”, пароль в поле “пароль” та електронний цифровий підпис, наводить курсор на кнопку “вхід” та натискає її.

Після проходження авторизації користувачу відкривається вікно реєстру відповідного органу реєстрації з головним меню, де ним обирається один із пунктів:

реєстрація місця проживання;

реєстрація місця перебування;

зняття з реєстрації місця проживання;

скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи.

7. Після зазначених дій відкриється відповідна форма введення заяви-анкети. На формі введення заяви-анкети червоною зірочкою (*) позначаються обов’язкові для введення даних поля. До переліку таких полів відносяться:

тип реєстрації;

підстава реєстрації;

місто (село) місця реєстрації;

будинок місця реєстрації.

У разі потреби користувач може внести дані до таких полів форми:

дата закінчення реєстрації;

необхідність згоди власника (співвласника) місця реєстрації;

вулиця місця реєстрації;

корпус місця реєстрації;

квартира місця реєстрації.

Під час внесення даних адреси проживання користувач робить вибір типу будинку можливого місця реєстрації із списку:

гуртожиток;

житловий будинок;

приватний будинок;

військова частина.

Для зручності користувача в поля “місто” та “вулиця” вбудовуються механізми пошуку та фільтрації даних із додатковими кнопками “фільтр пошуку адреси” та “додати нову вулицю”.

Після внесення необхідних даних у форму заяви-анкети про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування користувач натискає кнопку “оформити” для збереження введених даних та підтвердження правильності внесених даних власним електронним цифровим підписом.

Після збереження в реєстрі заяву-анкету можливо роздрукувати, натиснувши кнопку “Друк заяви-анкети”.

У разі необхідності долучення до заяви-анкети додаткових документів, що надаються заявником/законним представником, або редагування внесених даних користувач може додати їх за допомогою вбудованих механізмів внесення/редагування, натиснувши одну з кнопок “Додати” або “Редагувати” робочої області “Документи, додані до заяви заявником/законним представником” форми особової картки особи реєстру.

Виконання користувачем реєстру відповідної територіальної громади інших функцій здійснюється шляхом натискання відповідних кнопок меню та заповнення відповідних форм.

Завершення роботи в реєстрі здійснюється шляхом натискання відповідної кнопки “Вихід” та вийняття носія з електронним цифровим підписом.

8. Передача інформації до Єдиного державного демографічного реєстру здійснюється після завершення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи шляхом автоматичного формування реєстром відповідного органу реєстрації наборів даних, внесених до заяви-анкети відповідних фізичних осіб.

У разі відсутності в реєстрі відповідного органу реєстрації повних даних (відсутність відцифрованого образу обличчя особи та/або відцифрованого підпису особи) набори даних для державного демографічного реєстру не формуються та не надсилаються, про що в реєстрі відповідного органу реєстрації робиться запис, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі не присвоюється.

Після надходження інформація щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи зберігається у відомчій інформаційній системі ДМС і використовується для оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Після проведення ідентифікації фізичної особи їй присвоюється унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.


Додаток 2 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 серпня 2017 р. № 665)

ВІДОМОСТІ 
про реєстрацію місця проживання фізичних осіб

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 665 від 30.08.2017}

Додаток 3 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 серпня 2017 р. № 665)

ВІДОМОСТІ 
про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 665 від 30.08.2017}

Додаток 4 
до Порядку

ВІДОМОСТІ 
про реєстрацію місця перебування фізичних осіб

Оставьте Ваши данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
    Оставьте Ваши данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время

      error: Content is protected !!