legservice@statusko.ua +38 (050) 024-02-46
  • Головна
  • |

  • Нормативна база
  • |

  • Постанова КМУ №1111 від 17 липня 2003р. «Про затвердження Правил оформлення та видачі тимчасового посвідчення громадянина України»

Постанова КМУ №1111 від 17 липня 2003р. «Про затвердження Правил оформлення та видачі тимчасового посвідчення громадянина України»

03.12.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 липня 2003 р. N 1111
Київ

{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013 }

Про затвердження Правил оформлення і видачі
тимчасового посвідчення громадянина України
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 160 ( 160-2007-п ) від 07.02.2007 N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; зміни визнано неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010 N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 N 7 ( 7-2012-п ) від 11.01.2012 N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }
 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     Затвердити Правила оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України (додаються).

 

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 31
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1111
 

ПРАВИЛА
оформлення і видачі тимчасового посвідчення
громадянина України

 

     1. Тимчасове посвідчення громадянина України (далі - тимчасове посвідчення) - документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України.

     2. Тимчасове посвідчення видається особам, які досягли шістнадцятирічного віку, набули громадянства України та взяли зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття громадянства України. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 160 ( 160-2007-п ) від 07.02.2007 }
 

     3. Тимчасове посвідчення видається на строк до 2 років. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 160 ( 160-2007-п ) від 07.02.2007 }
 

     4. Тимчасове посвідчення оформляється і видається особам відповідним підрозділом ДМС у разі їх проживання в Україні, дипломатичними представництвами та консульськими установами України в інших державах - у разі їх проживання за кордоном.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; зміни визнано неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010, N 7 ( 7-2012-п ) від 11.01.2012 }
 

     5. Для оформлення тимчасового посвідчення подаються:
 

     заява-анкета за формою, встановленою МВС та МЗС; { Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; зміни визнано неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }
 

     2 фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів;
 

     довідка про реєстрацію особи громадянином України.
 

     Особи, які постійно проживають в Україні, подають копію довідки органу державної податкової служби про присвоєння їм ідентифікаційного номера.
 

     Документи приймаються за умови пред'явлення наявного паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.
 

     6. Посадова особа органів, зазначених у пункті 4 цих Правил, перевіряє подані документи, у разі відповідності установленим вимогам реєструє їх у спеціальному журналі та засвідчує заяву-анкету.
 

     У разі потреби заявникові пропонується дати додаткові пояснення або зробити уточнення.
 

     7. Тимчасове посвідчення оформляється і видається у десятиденний строк після подання необхідних документів.
 

     8. До тимчасового посвідчення вносяться такі відомості:
 

     прізвище, ім'я, а у разі наявності - по батькові;
 

     громадянство;
 

     дата народження;
 

     місце народження;
 

     стать;
 

     персональний номер;
 

     реквізити посвідчення.
 

     Тимчасове посвідчення підписується посадовою особою, яка здійснила його оформлення.
 

     У тимчасовому посвідченні вклеюється фотокартка і ставиться власноручний підпис особи, якій оформлено посвідчення.
 

     На зворотний бік тимчасового посвідчення вносяться відомості про місце проживання особи. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 160 ( 160-2007-п ) від 07.02.2007 }
 

     9. Усі записи у тимчасовому посвідченні здійснюються українською мовою.
 

     10. Забороняється вносити до тимчасового посвідчення записи, не передбачені цими Правилами.
 

     11. Облік тимчасових посвідчень ведеться у спеціальному журналі, форма якого затверджується МВС та МЗС.

{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; зміни визнано неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }
 

     12. Тимчасові посвідчення видаються під розписку.
 

     13. Тимчасове посвідчення є власністю України.
 

     14. Бланки тимчасового посвідчення виготовляються поліграфічним комбінатом "Україна".

{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }
 

     15. Особа повинна надійно зберігати тимчасове посвідчення. У разі зіпсуття або втрати документа особа повинна негайно повідомити про це уповноважений орган. Повторне оформлення тимчасового посвідчення замість втраченого або зіпсованого здійснюється у порядку, передбаченому цими Правилами.
 

     16. Тимчасове посвідчення здається до відповідного підрозділу ДМС чи дипломатичного представництва або консульської установи України в іншій державі одночасно з документом, що підтверджує припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про відмову від іноземного громадянства, а заявнику видається паспорт громадянина України.

{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; зміни визнано неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010, N 7 ( 7-2012-п ) від 11.01.2012 }
 

     17. Знищення тимчасових посвідчень здійснюється у порядку, встановленому МВС за погодженням з МЗС.

{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; зміни визнано неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }
 

     18. Дії та бездіяльність посадових осіб, які порушують порядок і строки розгляду заяв про видачу тимчасового посвідчення, можуть бути оскаржені в установленому порядку до уповноваженого органу вищого рівня або до суду.

Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
    Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом

      error: Content is protected !!