legservice@statusko.ua +38 (050) 024-02-46
  • Головна
  • |

  • Нормативна база
  • |

  • Наказ МВС України № 681 від 15.07.2013 р. «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на тимчасове проживання та посвідки на постійне проживання» (редакція від 30.12.2014 року)

Наказ МВС України № 681 від 15.07.2013 р. «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на тимчасове проживання та посвідки на постійне проживання» (редакція від 30.12.2014 року)

03.12.2021

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2013  № 681

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
6 серпня 2013 р. 
за № 1335/23867

Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

Відповідно до пункту 2 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий порядок розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, що додається.

2. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України (Черкасський Р.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 23 серпня 2011 року № 602 „Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2011 року за № 1110/19848.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр 
генерал внутрішньої 
служби України


В.Ю. Захарченко
ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної міграційної 
служби України 

Голова Державної прикордонної 
служби УкраїниМ.М. Ковальчук 


М.М. Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства внутрішніх справ України 
15.07.2013  № 681
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
6 серпня 2013 р. 
за № 1335/23867

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК 
розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання

{У тексті Порядку абревіатуру та слово «ДМС України» замінено абревіатурою «ДМС» згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

І. Загальні положення

1.1. Цей Тимчасовий порядок визначає процедуру розгляду заяв для оформлення (обміну) і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства і прийняття за результатом їх розгляду рішень, а також внесення даних до бланків посвідок.

1.2. Цей Тимчасовий порядок розроблено відповідно до Законів України „Про імміграцію”, „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, постанов Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251 „Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983” (зі змінами), від 15 лютого 2002 року № 153 „Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (зі змінами), від 27 травня 2013 року № 437 „Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства” та від 1 червня 2011 року № 567 „Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію” (зі змінами), наказу МВС України від 16 серпня 2012 року № 715 „Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 року за № 1549/21861.

1.3. У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються в таких значеннях:

клопотання (подання) приймаючої сторони - звернення юридичної чи фізичної особи щодо оформлення іноземцеві та особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання з дотриманням вимог пункту 3.3 розділу ІІІ цього Тимчасового порядку, де зазначаються основні реквізити юридичної особи або дані фізичної особи, дані про іноземця чи особу без громадянства та підстави для отримання ним посвідки на тимчасове проживання з дотриманням вимог, передбачених частинами четвертою - чотирнадцятою статті 5 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, завірене печаткою та підписом керівника (для юридичної особи) чи підписом фізичної особи;

припинення громадянства України - це припинення постійного правового зв’язку особи з Україною внаслідок виходу з громадянства України, втрати громадянства або за підставами, передбаченими міжнародними договорами України;

реєстраційна картка проекту (програми) міжнародної технічної допомоги - документ встановленої форми, яким підтверджується державна реєстрація проекту (програми), який підписується уповноваженою особою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, засвідчується печаткою цього Міністерства та видається заявникові;

реципієнт проекту міжнародної технічної допомоги - це державні установи, підприємства або організації, які безпосередньо одержують міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

Інші терміни, що застосовуються в цьому Тимчасовому порядку, використовуються в значеннях згідно з чинним законодавством.

ІІ. Розгляд заяв для оформлення посвідок на постійне проживання

2.1. Право на отримання посвідки на постійне проживання мають:

1) іноземці та особи без громадянства, які відповідно до Закону України „Про імміграцію”іммігрували в Україну на постійне проживання;

2) іноземці та особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття рішення про припинення громадянства України залишилися постійно проживати на її території.

2.2. Разом із заявою для оформлення посвідки на постійне проживання (додаток 1) іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів чи підрозділів ДМС (далі - територіальні органи чи підрозділи ДМС) за місцем проживання подаються:

1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;

2) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

3) копія рішення про надання дозволу на імміграцію, оформленого згідно з додатком 2;

4) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

5) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з’являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах);

6) копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (у разі її наявності).

2.3. Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, зазначеним в абзацах другому, третьому та п’ятому пункту 4 Прикінцевих положень Закону України “Про імміграцію”, замість документа, зазначеного в підпункті 3 пункту 2.2 цього розділу, подаються документи, визначені пунктом 4 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251 (далі - Порядок оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання).

2.4. Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території, замість документа, зазначеного в підпункті 3 пункту 2.2 цього розділу, подається довідка про припинення громадянства України, видана територіальним органом або підрозділом ДМС відповідно до форми 47, затверджена наказом МВС України від 16 серпня 2012 року № 715 „Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 року за № 1549/21861.

2.5. Заява обліковується в окремому журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання (додаток 3). Порядковий номер запису в журналі в поточному році є номером обліку звернення, який проставляється на заяві. У разі коли посвідка оформлюється відповідно до Прикінцевих положень Закону України „Про імміграцію” або у випадку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, або якщо дозвіл на імміграцію видавався іншим територіальним органом чи підрозділом ДМС, номер реєстрації в журналі також є номером справи про оформлення посвідки на постійне проживання. В інших випадках матеріали про оформлення посвідки на постійне проживання долучаються до справи про надання дозволу на імміграцію.

2.6. Діловодство в територіальних органах чи підрозділах ДМС з питань оформлення посвідок на постійне проживання здійснюється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242, та Інструкції з організації та ведення діловодства в апараті ДМС, затвердженої наказом ДМС від 28 квітня 2012 року № 45.

2.7. Працівник територіального органу чи підрозділу ДМС при надходженні заяви про оформлення посвідки на постійне проживання перевіряє наявність підстав для видачі посвідки, дійсність поданих документів, своєчасність їх подання, наявність відмітки про перетинання державного кордону чи продовження строку перебування або документа, що підтверджує законність перебування іноземця, особи без громадянства в Україні, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, зазначені в їхніх паспортних документах, з даними, що містяться в цих заявах, з’ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства в державі та відсутність відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню цих осіб в Україні. Після цього перевіряє відповідність копії дозволу на імміграцію, поданої заявником, з оригіналом такого дозволу, який знаходиться у справі про надання дозволу на імміграцію.

2.8. Перевірка відомостей, що є підставою для відмови в оформленні посвідки на постійне проживання, здійснюється за обліками бази даних „АРМОР” з метою виявлення осіб, які під час перебування в Україні скоїли правопорушення або перебувають у розшуку.

Про результати перевірки робиться відмітка на заяві іноземця чи особи без громадянства із зазначенням посадових осіб, які здійснювали перевірку, та вказується дата перевірки.

2.9. За результатами розгляду заяви протягом семи днів з дати подачі всіх визначених цим Тимчасовим порядком документів Головою ДМС (а в разі його відсутності - заступником Голови ДМС) чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки.

Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві або вказуються причини відмови в її видачі.

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідки, прийняті з порушенням вимог закону, скасовуються наказом голови ДМС повністю або в окремій частині. Посвідки, що були видані на підставі рішень, які скасовані наказом Голови ДМС, визнаються недійсними та підлягають вилученню.

Наказ Голови ДМС про скасування рішення про видачу або відмову у видачі посвідки може бути оскаржений до суду.

{Пункт 2.9 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

2.10. Посвідка на постійне проживання видається особисто заявникові під розписку після пред’явлення ним паспортного документа. Під час видачі посвідки у графі „Підпис пред’явника/Holder’s signature” машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) заявник проставляє свій підпис, після цього сторінка даних ламінується працівником, що здійснює видачу посвідки.

На останній вільній сторінці паспортного документа проставляється відмітка про отримання посвідки, яка завіряється печаткою (додаток 4). За бажанням іноземця чи особи без громадянства вказана відмітка може проставлятися у вкладному талоні до паспортного документа (додаток 5).

У разі оформлення нового паспортного документа (у зв’язку з втратою, закінченням строку дії попереднього тощо) іноземець чи особа без громадянства звертається до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання з документами, передбаченими підпунктами 1 та 2 пункту 2.2 цього розділу, з метою проставлення відмітки про отримання посвідки до нового паспортного документа або оформлення відповідного вкладного талона. Таке оформлення провадиться в день звернення.

2.11. У видачі посвідки на постійне проживання відмовляється у випадках, передбачених пунктом 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання. При цьому в разі виявлення таких випадків порушується питання щодо скасування дозволу на імміграцію.

2.12. Раніше видана посвідка на постійне проживання скасовується та вилучається територіальним органом або підрозділом ДМС в разі скасування дозволу на імміграцію в Україну відповідно до статей 12 і 13 Закону України „Про імміграцію”.

ІІІ. Розгляд заяв про оформлення посвідки на тимчасове проживання

3.1. Право на отримання посвідки на тимчасове проживання мають:

1) іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування;

2) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку;

3) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та за погодження з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;

4) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку;

5) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи в представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку;

6) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку;

7) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для  провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, спортсмени, які набули професійного статусу, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку;

{Підпункт 7 пункту 3.1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

8) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;

9) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання;

10) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій - дванадцятій статті 4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, уклали шлюб з громадянами України;

11) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, зазначеними в частинах другій - дванадцятій статті 4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”;

12) іноземці та особи без громадянства, які після завершення  граничного терміну перебування в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі - ПТПІ), звернулися із заявою про отримання посвідки на тимчасове проживання.

3.2. Разом із заявою для оформлення посвідки на тимчасове проживання (додаток 6) іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів чи підрозділів ДМС за місцем проживання подаються:

1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою (у разі наявності);

2) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

3) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

4) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з’являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах);

5) копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності);

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (крім осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 цього розділу).

3.3. Крім документів, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, залежно від категорії іноземців та осіб без громадянства подаються:

1) для осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (роботодавця) із зобов’язанням повідомити територіальний орган чи підрозділ ДМС за місцем оформлення посвідки та територіальний орган Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або особою без громадянства, а також оригінал (після пред’явлення повертається) та копія дозволу на застосування праці іноземця чи особи без громадянства, виданого територіальним органом Державної служби зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (для іноземців, які найняті інвестором згідно з угодою про розподіл продукції відповідно до частини другої статті 35 Закону України „Про угоди про розподіл продукції”, завірені в установленому порядку копії угоди про розподіл продукції та трудового договору (контракту) із зазначенням посади (спеціальності));

для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;

{Підпункт 1 пункту 3.3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

2) для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (державної установи, підприємства або організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги) та копія реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги, виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, завірена печаткою реципієнта;

3) для осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідної релігійної організації) та погодження державного органу, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання;

4) для осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідної філії, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні), оригінал (після пред’явлення повертається) та копія свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні;

5) для осіб, зазначених у підпункті 5 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідного представництва іноземного суб’єкта господарювання в Україні), оригінал (після пред’явлення повертається) та копія свідоцтва про реєстрацію такого представництва;

6) для осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідної філії або представництва іноземного банку в Україні), оригінал (після пред’явлення повертається) та копія свідоцтва про акредитацію філії або представництва;

7) для осіб, зазначених у підпункті 7 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства прибули в Україну, або волонтерської організації), оригінал (після пред’явлення повертається) та копія свідоцтва про державну реєстрацію волонтерської організації (для волонтерських організацій);

{Підпункт 7 пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

8) для осіб, зазначених у підпункті 8 пункту 3.1 цього розділу, - звернення іноземного засобу масової інформації і подання Державного комітету телебачення та радіомовлення України щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання в Україні;

9) для осіб, зазначених у підпункті 9 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (навчального закладу) із зобов’язанням повідомити ДМС про відрахування з такого закладу та документ, що підтверджує факт навчання в Україні;

10) для осіб, зазначених у підпункті 10 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (громадянина України, який перебуває в шлюбі з іноземцем або особою без громадянства), оформлене згідно з додатком 7, оригінал (після пред’явлення повертається) та копія документа, що підтверджує факт перебування в шлюбі з громадянином України (документи, видані компетентними органами іноземних держав, легалізуються в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України);

11) для осіб, зазначених у підпункті 11 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (особи, зазначеної в частинах другій - дванадцятій статті 4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”), оригінал (після пред’явлення повертається) та копія документа, згідно з яким вони, відповідно до права країни походження іноземця або особи без громадянства, вважаються членами сім’ї вказаної особи. Документ, що підтверджує належність до членів сім’ї, визнається дійсним в Україні в разі його легалізації, якщо інше не передбачено законом чи міжнародними договорами України. Також подаються документи про наявність у приймаючої сторони достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї в Україні;

12) для осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 цього розділу, разом із заявою іноземця або особи без громадянства про отримання посвідки на тимчасове проживання, що подається після завершення граничного терміну тримання в ПТПІ, подаються документи, вказані у підпунктах 3, 4 пункту 3.2 цього розділу, довідка про тримання іноземця (особи без громадянства) у ПТПІ (додаток 8) та за наявності паспортний документ (після пред’явлення повертається) і копії сторінок паспорта з особистими даними.

Довідка про тримання іноземця (особи без громадянства) у ПТПІ оформляється ПТПІ в трьох примірниках: перший - під розписку видається іноземцеві або особі без громадянства після закінчення граничного терміну перебування в ПТПІ, другий - надсилається до органу, який помістив іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, для долучення до матеріалів справи, третій - долучається до особової справи іноземця та особи без громадянства в ПТПІ (її копія може бути надана на запит територіального органу ДМС у разі втрати чи пошкодження довідки, виданої іноземцеві чи особі без громадянства).

Вказана довідка видається на підставі висновку (додаток 9) територіального органу ДМС, який розмістив іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, про те, що іноземець чи особа без громадянства може бути документована посвідкою на тимчасове проживання відповідно до частини п’ятнадцятої статті 5 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” у зв’язку з неможливістю примусового видворення іноземця та особи без громадянства за межі України. У разі якщо разом з іноземцем або особою без громадянства у ПТПІ утримувалися його неповнолітні діти, їхні дані також вносять до довідки.

Підготовку висновку не пізніше ніж за один місяць до закінчення граничного терміну перебування особи в ПТПІ здійснює територіальний орган ДМС, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ. У разі коли іноземця або особу без громадянства в ПТПІ розміщував орган охорони державного кордону, висновок готує територіальний орган ДМС, на території обслуговування якого знаходиться ПТПІ, на підставі інформації, отриманої від органу охорони державного кордону. Інформацію про неможливість видворення іноземця або особи без громадянства із зазначенням заходів, що були вжиті для ідентифікації особи, та їх результатів, а також копіями запитів, що надсилалися з метою ідентифікації, та відповідей на них, орган охорони державного кордону, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, за підписом начальника не пізніше ніж за 40 днів до закінчення граничного терміну перебування особи в ПТПІ надсилає до територіального органу ДМС, на території обслуговування якого знаходиться ПТПІ, для підготовки висновку.

{Абзац четвертий підпункту 12 пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

Висновок складається у трьох примірниках. Перший примірник долучається до матеріалів справи, другий - надсилається до ПТПІ не пізніше ніж за десять робочих днів до завершення терміну граничного перебування особи в ПТПІ, третій - у разі надходження запиту територіального органу або територіального підрозділу ДМС, до якого звернувся іноземець або особа без громадянства з метою отримання посвідки на тимчасове проживання, невідкладно направляється до вказаного органу або підрозділу.

Про документування іноземця або особи без громадянства посвідкою на тимчасове проживання та про місце його проживання територіальний орган за місцем видачі посвідки протягом п’яти днів письмово інформує ПТПІ та орган, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ.

Орган, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, після документування іноземця або особи без громадянства посвідкою на тимчасове проживання продовжує здійснювати заходи щодо усунення обставин, що унеможливлюють його примусове видворення з України.

У разі усунення таких обставин та підготовки матеріалів про примусове видворення  посвідка на тимчасове проживання в іноземця або особи без громадянства вилучається органом, що здійснює видворення, та надсилається до органу ДМС, який видавав посвідку на тимчасове проживання, для її знищення. У разі відсутності посвідки в іноземця або особи без громадянства, який видворяється, повідомлення про це надсилається до органу ДМС, який видав посвідку, для її скасування.

3.4. Прийняті до розгляду заяви обліковуються в окремому журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання (додаток 10). Порядковий номер запису в журналі в поточному році є номером обліку звернення, який проставляється на заяві та є номером справи про оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Діловодство в територіальному органі ДМС з питань оформлення посвідок на тимчасове проживання здійснюється з урахуванням положень Типової інструкції з діловодства в центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

3.5. Працівник територіального органу ДМС при надходженні заяви про оформлення посвідки на тимчасове проживання перевіряє наявність підстав для видачі посвідки, дійсність поданих документів, своєчасність їх подання, наявність відмітки про перетинання державного кордону чи продовження строку перебування або документа, що підтверджує законність перебування іноземця, особи без громадянства в Україні, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, указані в їхніх паспортних документах, з даними, що містяться в цих заявах, з’ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства в державі та відсутність відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню цих осіб в Україні.

При розгляді заяв, прийнятих від осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 розділу IIIТимчасового порядку, працівником органу ДМС невідкладно надсилається запит до територіального органу ДМС, який розмістив іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, з метою отримання другого примірника висновку. 

3.6. Перевірка наявності відомостей, що є підставою для відмови в оформленні посвідки на тимчасове проживання, здійснюється за обліками бази даних „АРМОР” з метою виявлення осіб, які під час перебування в Україні скоїли правопорушення або перебувають у розшуку.

Про результати перевірки робиться відмітка на заяві іноземця чи особи без громадянства із зазначенням посадових осіб, які здійснювали перевірку, та вказується дата перевірки.

3.7. За результатами розгляду заяви у строк не більше п’ятнадцяти днів з дати подачі всіх визначених цим Тимчасовим порядком документів Головою ДМС (а в разі його відсутності - заступником Голови ДМС) чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки.

Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві із зазначенням терміну, до якого видається посвідка, або про причини відмови в її видачі.

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідки, прийняті з порушенням вимог закону, скасовуються наказом голови ДМС повністю або в окремій частині. Посвідки, що були видані на підставі рішень, які скасовані наказом Голови ДМС, визнаються недійсними та підлягають вилученню.

Наказ Голови ДМС про скасування рішення про видачу або відмову у видачі посвідки може бути оскаржений до суду.

{Пункт 3.7 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

3.8. Посвідка на тимчасове проживання видається особисто заявникові під розписку після пред’явлення ним паспортного документа. Під час видачі посвідки у графі „Підпис пред’явника/Holder’s signature” машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) заявник проставляє свій підпис, після цього сторінка даних ламінується працівником, що здійснює видачу посвідки.

На останній вільній сторінці паспортного документа проставляється відмітка про отримання посвідки, яка завіряється печаткою (додаток 11). За бажанням іноземця чи особи без громадянства вказана відмітка може проставлятися у вкладному талоні до паспортного документа (додаток 5).

3.9. При оформленні посвідки іноземцеві чи особі без громадянства територіальним органом ДМС, що прийняв рішення, заповнюється облікова картка за встановленою формою (додаток 12), яка долучається до картотечного обліку (допускається ведення автоматизованого обліку).

3.10. Іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідки, повинні зареєструватися за місцем проживання, а в разі зміни місця проживання - перереєструватися в порядку, установленому статтею 6 Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.

3.11. У видачі посвідки на тимчасове проживання відмовляється у випадках, передбачених пунктом 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

{Пункт 3.11 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

3.12. Раніше видана посвідка скасовується територіальним органом чи підрозділом ДМС, який її видав, у випадках, передбачених пунктом 19 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

{Пункт 3.12 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

3.13. Копія рішення про відмову у видачі посвідки або про скасування раніше виданої посвідки видається територіальним органом ДМС, який прийняв таке рішення, заявникові під розписку або надсилається рекомендованим листом іноземцеві чи особі без громадянства та приймаючій стороні не пізніше як у п’ятиденний строк з дня його прийняття.

У разі прийняття рішення про скасування раніше виданої посвідки вона підлягає вилученню та знищенню. При цьому відмітка про видачу посвідки в паспортному документі анулюється (вкладний талон вилучається).

3.14. Заявник протягом місяця з дня отримання копії рішення про відмову у видачі посвідки або про скасування раніше виданої посвідки має право на його оскарження.

3.15. Рішення про відмову в оформленні посвідки або скасування раніше виданої посвідки може бути оскаржено заявником до ДМС або суду:

1) за наявності підстав ДМС має право скасувати рішення територіального органу, надіслати матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності додаткової перевірки наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення;

2) інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в строк, що не перевищує 5 днів з дати прийняття рішення.

3.16. Особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування раніше виданої посвідки на тимчасове проживання, повинна знятися з реєстрації місця проживання та виїхати за межі України протягом місяця з дня отримання копії цього рішення. Якщо за цей час особа не виїхала з України, вона підлягає видворенню в порядку, передбаченому законодавством України.

Якщо особа оскаржила рішення про відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання або скасування раніше виданої посвідки до вищого органу або до суду, рішення про її примусове повернення або примусове видворення не приймається до прийняття остаточного рішення вищим органом або до набрання рішенням суду законної сили.

3.17. У разі відсутності підстав для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземець та особа без громадянства зобов’язані в семиденний строк зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України. При цьому посвідка на тимчасове проживання передається приймаючій стороні, яка зобов’язана подати її територіальному органу або підрозділу ДМС за місцем проживання іноземця та особи без громадянства протягом десяти днів з моменту зняття з реєстрації.

3.18. У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець та особа без громадянства можуть звернутися за отриманням нової посвідки в порядку, встановленому для її обміну чи продовження строку її дії, до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання.

Про втрату посвідки іноземець та особа без громадянства або приймаюча сторона зобов’язані негайно повідомити органу внутрішніх справ за місцем втрати та територіальному органу або підрозділу ДМС за місцем видачі, який інформує про це протягом п’яти днів ДМС та Адміністрацію Держприкордонслужби. Втрачена посвідка визнається недійсною та в разі її вилучення підлягає знищенню.

Територіальний орган або підрозділ ДМС видає довідку іноземцеві та особі без громадянства про звернення із заявою про втрату посвідки (у разі відсутності довідки органів внутрішніх справ з цього питання) у довільній формі.

IV. Розгляд заяв про обмін посвідок на постійне та тимчасове проживання

4.1. Обмін посвідки здійснюється в разі наявності підстав, визначених пунктами 14 та 16 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

4.2. Разом із заявою про обмін посвідки (додаток 13) іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів чи підрозділів ДМС за місцем проживання подаються:

1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;

2) посвідка, що підлягає обміну, а в разі її пошкодження чи втрати - довідка про звернення із заявою про втрату посвідки (довідка органів внутрішніх справ з цього питання) у довільній формі;

3) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

4) документи, що підтверджують обставини, на підставі яких посвідка підлягає обміну (документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України);

5) дві фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері) (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з’являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах).

4.3. У разі обміну посвідки на постійне проживання при досягненні іноземцем та особою без громадянства 25- і 45-річного віку документи, зазначені в підпункті 4 пункту 4.2 цього розділу, не подаються.

4.4. Прийняті до розгляду заяви обліковуються відповідно в журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання або в журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання, де в графі „Примітки” робиться запис „Обмін”.

4.5. Працівник територіального органу чи підрозділу ДМС при надходженні заяви про обмін посвідки перевіряє наявність підстав для обміну посвідки, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, указані в їхніх паспортних документах, з даними, що містяться в цих заявах, перевіряє відсутність підстав для прийняття рішення про відмову у видачі посвідки, передбачених пунктом 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

Після прийняття рішення матеріали, які стали підставою для обміну посвідки, долучаються до справи, на підставі якої посвідка видавалася вперше. У разі якщо посвідка видавалася одним територіальним органом (підрозділом) ДМС, а обмін посвідки провадиться іншим органом (при зміні місця проживання), то до органу, який видав посвідку вперше, надсилається повідомлення про видачу нової посвідки, а недійсна посвідка - для знищення.

4.6. За результатами розгляду заяви протягом семи днів (для посвідки на постійне проживання) і п’ятнадцяти днів (для посвідки на тимчасове проживання) з дати подачі всіх визначених цим Тимчасовим порядком документів Головою ДМС (а в разі його відсутності - заступником Голови ДМС) чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником приймається рішення про видачу або відмову у видачі нової посвідки.

{Абзац перший пункту 4.6 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві із зазначенням терміну (у разі обміну посвідки на тимчасове проживання), до якого видається посвідка, або про причини відмови в її видачі.

4.7. Нова посвідка видається заявнику в порядку, передбаченому пунктами 2.10 розділу ІІта 3.8 розділу ІІІ цього Тимчасового порядку. Штамп про отримання попередньої посвідки анулюється.

V. Розгляд заяв про продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання

5.1. Продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання здійснюється відповідно до пункту 10 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, на підставі заяви про продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання та документів, зазначених у пункті 3.3 розділу ІІІ цього Тимчасового порядку.

З метою з’ясування наявності підстав для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання особам, зазначеним у підпункті 12 пункту 3.1 розділу III цього Тимчасового порядку, територіальний орган ДМС, який видав посвідку, за 1 місяць до закінчення строку дії посвідки направляє запит до органу, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, для з’ясування наявності обставин, які унеможливлюють примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України.

На підставі отриманої інформації готується висновок, який у разі звернення особи, зазначеної в підпункті 12 пункту 3.1 розділу III цього Тимчасового порядку, за продовженням строку дії посвідки на тимчасове проживання є підставою для продовження її терміну дії.

5.2. Розгляд заяв про продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання здійснюється відповідно до пунктів 3.5-3.7 розділу ІІІ цього Тимчасового порядку.

5.3. Прийняті до розгляду заяви обліковуються в журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання, де в графі „Примітки” робиться запис „Продовження”.

Після прийняття рішення матеріали, які стали підставою для продовження посвідки, долучаються до справи, на підставі якої посвідка видавалася вперше. У разі якщо посвідка видавалася одним територіальним органом чи підрозділом ДМС, а продовження посвідки провадиться іншим органом (при зміні місця проживання), то до органу, який видав посвідку вперше, надсилається повідомлення про продовження строку її дії.

5.4. У посвідку на тимчасове проживання на сторінці „Особливі відмітки” вноситься запис „Продовжено до/ extension to” та вказується дата, до якої продовжено строк дії посвідки. Запис завіряється підписом посадової особи та скріпляється печаткою територіального органу (підрозділу) ДМС, який здійснив продовження строку дії посвідки. У штамп про отримання посвідки вносяться відповідні зміни, які завіряються печаткою.

VI. Внесення даних до бланків посвідок на постійне та тимчасове проживання

6.1. Посвідки заповнюються відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc 9303/1) "Машинозчитувані проїзні документи" (частина перша "Машинозчитувані паспорти"). До бланка посвідки дані про пред’явника посвідки та її реквізити вносяться на машинозчитувальну сторінку (сторінку даних) способом принтерного друку фарбою чорного кольору українськими літерами - згідно з ДСТУ 2024-91, латинськими - згідно з ГОСТ 16330-85 із застосуванням верхнього регістра. Висота літер - до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитувальній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

Заповнення даних:

Елементи данихНазва поляЗаповнення елементів даних в обох видах документівМаксимальна кількість знаків
Посвідка на постійне проживанняПосвідка на тимчасове проживання
Назва документаПосвідка на постійне проживання Permanent residence permitПосвідка на тимчасове проживання Temporary residence permitзмінна
Тип документаТип/Type PAТип/Type PT2
Код державиКод держави/Country codeКод держави/Country codeUKR UKR3
Номер документаНомер посвідки/ Permit No.Номер посвідки/ Permit No.Зазначається номер виданої посвідки8
ПрізвищеПрізвище/SurnameПрізвище/SurnameЗазначається прізвище32
Ім'яІм'я/Given NamesІм'я/Given NamesЗазначається ім'я32
ГромадянствоГромадянство/ NationalityГромадянство/ NationalityЗазначається країна3
Дата народженняДата народження/ Date of birthДата народження/ Date of birthЗазначається дата народження13
Реєстраційний номерРеєстраційний №/ Registration No.Реєстраційний №/ Registration No.Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)*10
СтатьСтать/SexСтать/SexЗазначається стать3
Місце народженняМісце народження/ Place of birthМісце народження/ Place of birthЗазначається місце народження26
Дата видачі посвідкиДата видачі посвідки/Date of issueДата видачі посвідки/ Permit /Date of issueЗазначається дата видачі посвідки13
Орган, що видав посвідкуОрган, що видав/AuthorityОрган, що видав/AuthorityЗазначається код органу, що видав посвідку4
Дата закінчення строку дії посвідкиДата закінчення строку дії/ Date of expiryЗазначається дата закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання13
Підстави для видачі посвідкиПідстави для видачі/ Ground for issueПідстави для видачі/ Ground for issueЗазначаються підстави для видачі посвідки26
Підпис пред'явника посвідкиПідпис пред'явника/ Holder`s signatureПідпис пред'явника/ Holder`s signatureПідпис пред'явника посвідки
Елемент ідентифікаціїВклеєна фотокартка пред’явника посвідки або фотовідбиток, виконаний принтерним друком

__________ 
* У разі відсутності не заповнюється.

1) прізвище, ім’я, громадянство англійською мовою вказуються у повній відповідності до написання в паспортному документі іноземця або особи без громадянства. У разі коли в паспортному документі відсутні написання прізвища, ім’я, громадянства англійською мовою, така особа подає переклад цього документа англійською мовою, завірений в установленому порядку.

У графі „Громадянство/Nationality” громадянство українською мовою вказується відповідно до Таблиці умовних скорочень назв країн світу українською мовою, наведених у додатку 14.

У разі якщо іноземець має одночасно громадянство (підданство) декількох держав, то у графі „Громадянство/Nationality” вказуються всі громадянства (підданства) іноземця через кому, в алфавітному порядку. У разі  коли у рядку недостатньо місця для здійснення такого запису, інформація про громадянство (підданство) інших держав вноситься від руки друкованими літерами на сторінку „Особливі відмітки” та завіряється печаткою;

2) дата зазначається таким чином:

дні - двома цифрами (від одиниці до дев'яти, попереду проставляється нуль), після яких робиться пробіл:

січень-СІЧ/JANлипень-ЛИП/JUL
 лютий-ЛЮТ/FEBсерпень-СЕР/AUG
 березень-БЕР/MARвересень-ВЕР/SEP
 квітень-КВІ/APRжовтень-ЖОВ/OCT
 травень-ТРА/MAYлистопад-ЛИС/NOV
 червень-ЧЕР/JUNгрудень-ГРУ/DEC,

рік - двома останніми цифрами, яким передує пробіл;

3) якщо дату народження або якусь її частину не  встановлено, проставляються відповідно „XX” або „XX” - для дня чи року, „XXX” - для місяця, „XX XXX XX” - для дня, місяця і року;

4) зазначення статі: жіночої - „Ж/F”, чоловічої - „Ч/M”. Якщо громадянин не бажає зазначати свою стать, це поле залишається чистим, а у відповідному рядку машинозчитувальної зони ставиться знак „<”;

5) відомості про місце народження наводяться українською мовою, а через скісну лінію - код держави латинськими літерами.

Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 „Коди назв країн світу”;

6) орган, що видав посвідку, позначається чотиризначним числом, де перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код підрозділу Державної міграційної служби, що оформив посвідку (визначається наказом МВС України):

Регіональні коди:   
 Автономна Республіка Крим01  
 Області:   
 Вінницька05Миколаївська48
 Волинська07Одеська51
 Дніпропетровська12Полтавська53
 Донецька14Рівненська56
 Житомирська18Сумська59
 Закарпатська21Тернопільська61
 Запорізька23Харківська63
 Івано-Франківська26Херсонська65
 Київська32Хмельницька68
 Кіровоградська35Черкаська71
 Луганська44Чернівецька73
 Львівська46Чернігівська74
 м. Київ80  
 м. Севастополь85  

7) для заповнення значення елементу Реєстраційний №/Registration No. використовуються цифрові знаки (0-9). Якщо в особи у передбачених законодавством випадках відсутній персональний номер, графа не заповнюється;

8) елемент ідентифікації (відцифроване або інше зображення обличчя особи) вноситься згідно з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО, Dос. 9303), ДСТУ 1303-94;

9) заповнення машинозчитувальної зони здійснюється в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 636 „Про порядок заповнення машинозчитувальної зони паспортних та візових документів”;

10) відомості про дітей вносяться  на сторінки 1-4 посвідок відповідно до пункту 8 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

6.2. У графі „Підстави для видачі/Ground for issue” машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) посвідки на тимчасове проживання проставляється кодове позначення мети поїздки: 01/05 - міжнародна технічна допомога; 03/13 - возз’єднання сім’ї з громадянами України; 03/14 - возз’єднання сім’ї з іноземцями та особами без громадянства; 03/17 - завершення граничного терміну тримання у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства; 04/12 - навчання; 05/04 - працевлаштування; 05/07 - робота в структурному осередку громадської організації іноземної держави; 05/08 - робота в представництві іноземного суб’єкта господарювання; 05/09 - робота в представництві іноземного банку; 05/11 - робота кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації; 07/06 - проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності; 07/10 - провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, або участь у міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні.

6.3. У графі „Підстави для видачі/Ground for issue” машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) посвідки на постійне проживання проставляється кодове позначення підстави для отримання дозволу на імміграцію відповідно до статті 4 Закону України „Про імміграцію”, а саме:

02/01 - діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України;

02/02 - високваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

02/03 - особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів США, зареєстровану в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

02/04 - особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

02/05 - особи, які раніше перебували в громадянстві України;

02/06 - батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;

02/07 - особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними;

02/08 - особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

03/01 - один з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває в шлюбі понад два роки, є громадянином України, діти і батьки громадян України;

03/02 - особи, які є опікунами чи піклувальниками громадян України або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України; 

03/03 - особи, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

03/04 - особи, імміграція яких становить державний інтерес для  України;

03/05 - закордонні українці, подружжя закордонних українців, їхні діти в разі їхнього спільного в'їзду та перебування на території України;

03/06 - особи, які отримують посвідку на постійне проживання  відповідно до Прикінцевих положень Закону України „Про імміграцію”;

03/07 - особи, які отримують посвідку на постійне проживання у  випадку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

Начальник Управління 
взаємодії з центральними 
органами виконавчої влади 
та органами військового 
управління МВС України
Р.А. Черкасський
Додаток 1 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(пункт 2.2)

ЗАЯВА 
для оформлення посвідки на постійне проживання

Додаток 2 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(підпункт 3 пункт 2.2)

ДОЗВІЛ 
на імміграцію в Україну

Додаток 3 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(пункт 2.5)

ЖУРНАЛ 
обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання

№ з/пДата записуГромадянство (для осіб без громадянства - країна проживання), дата народженняПрізвище, ім’я, по батькові (за наявності)Серія, № паспортного документа
12345
Підстава для видачі посвідки (кодове позначення)Поштова адресаСерія, номер, дата видачі посвідкиПримітка
6789
Додаток 4 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(пункт 2.10)

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

Додаток 5 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(пункт 2.10)
Додаток 6 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(пункт 3.2)

ЗАЯВА 
іноземця чи особи без громадянства для отримання посвідки на тимчасове проживання

Додаток 7 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(підпункт 10 пункту 3.3)

КЛОПОТАННЯ (ПОДАННЯ) 
приймаючої сторони 
(фізичної особи)

Додаток 8 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(підпункт 12 пункту 3.3)

ДОВІДКА 
про тримання іноземця (особи без громадянства) у ПТПІ

Додаток 9 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(підпункт 12 пункту 3.3)

ВИСНОВОК 
про неможливість примусового видворення з України

Додаток 10 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(пункт 3.4)

ЖУРНАЛ 
обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання

№ з/пДата записуГромадянство (для осіб без громадянства - країна проживання), дата народженняПрізвище, ім’я, по батькові (за наявності)Серія, № паспортного документа
12345
Дані про приймаючу сторонуПоштова адресаСерія, номер, термін дії посвідкиПримітка
6789
Додаток 11 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(пункт 3.8)

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1259 від 20.11.2014}

Додаток 12 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(пункт 3.9)

ОБЛІКОВА КАРТКА

Додаток 13 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(пункт 4.2)

ЗАЯВА 
про обмін посвідки

Додаток 14 
до Тимчасового порядку розгляду заяв 
для оформлення посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове 
проживання 
(підпункт 1 пункту 6.1)

ТАБЛИЦЯ 
умовних скорочень назв країн світу українською мовою

№ з/пНазва країни (коротка назва українською мовою)Умовне скорочення українською мовою
1АВСТРАЛІЯАВС
2АВСТРІЯАВТ
3АЗЕРБАЙДЖАНАЗР
4АЛАНДСЬКI ОСТРОВИАЛА
5АЛБАНІЯАЛБ
6АЛЖИРАЛЖ
7АМЕРИКАНСЬКЕ САМОААСМ
8АНГІЛЬЯАНГ
9АНГОЛААГО
10АНДОРРААНД
11АНТАРКТИКААНТ
12АНТИГУА І БАРБУДААНБ
13АРГЕНТИНААРГ
14АРУБААРБ
15АФГАНІСТАНАФГ
16БАГАМИБАГ
17БАНГЛАДЕШБАН
18БАРБАДОСБАР
19БАХРЕЙНБАХ
20БЕЛІЗБЛЗ
21БЕЛЬГІЯБЕЛ
22БЕНІНБЕН
23БЕРМУДИБЕР
24БІЛОРУСЬБІЛ
25БОЛГАРІЯБОЛ
26БОЛІВІЯБЛВ
27БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНАБОС
28БОТСВАНАБОТ
29БРАЗИЛІЯБРЗ
30БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРIЯ В IНДIЙСЬКОМУ ОКЕАНIБРТ
31БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМБРУ
32БУРКІНА-ФАСОБРК
33БУРУНДІБУР
34БУТАНБУТ
35ВАНУАТУВАН
36ВЕЛИКА БРИТАНІЯБРИ
37ВЕНЕСУЕЛАВЕН
38В'ЄТНАМВТН
39ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ БРИТАНСЬКІВРБ
40ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, СШАВРШ
41ВІРМЕНІЯВІР
42ГАЇТІГАТ
43ГАНАГАН
44ГАБОНГАБ
45ГАЙАНАГАЙ
46ГАМБІЯГАМ
47ГВАДЕЛУПАГВД
48ГВАТЕМАЛАГВТ
49ГВІНЕЯГВН
50ГВІНЕЯ-БІСАУГВБ
51ГЕРНСIГРС
52ГІБРАЛТАРГІБ
53ГОНДУРАСГОН
54ГОНКОНГГКГ
55ГРЕНАДАГРД
56ГРЕНЛАНДІЯГРН
57ГРЕЦІЯГРЕ
58ГРУЗІЯГРУ
59ГУАМГУМ
60ДАНІЯДАН
61ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГОКОН
62ДЖЕРСIДЖР
63ДЖИБУТІДЖІ
64ДОМІНІКАДМН
65ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКАДОМ
66ЕКВАДОРЕКВ
67ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯЕКГ
68ЕРИТРЕЯЕРТ
69ЕСТОНІЯЕСТ
70ЕФІОПІЯЕФП
71ЄГИПЕТЕГТ
72ЄМЕНЄМН
73ЗАМБІЯЗАМ
74ЗАХІДНА САХАРАЗХС
75ЗІМБАБВЕЗІМ
76ІЗРАЇЛЬІЗР
77ІНДІЯІНД
78ІНДОНЕЗІЯІДЗ
79ІРАКІРК
80ІРАНІРН
81ІРЛАНДІЯІРЛ
82ІСЛАНДІЯІСЛ
83ІСПАНІЯІСП
84ІТАЛІЯІТЛ
85ЙОРДАНІЯЙРД
86КАБО-ВЕРДЕКБВ
87КАЗАХСТАНКАЗ
88КАМБОДЖАКАМ
89КАМЕРУНКРН
90КАНАДАКАН
91КАТАРКАТ
92КЕНІЯКЕН
93КИРГИЗСТАНКИР
94КИТАЙКИТ
95КІПРКІП
96КІРИБАТІКІР
97КОКОСОВІ ОСТРОВИККО
98КОЛУМБІЯКОЛ
99КОМОРИКОМ
100КОНГОКНГ
101КОРЕЯ ПІВНІЧНАКНД
102КОРЕЯ ПІВДЕННАКОР
103КОСТА-РИКАКСР
104КОТ-д'ІВУАРКОТ
105КУБАКУБ
106КУВЕЙТКУВ
107ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКАЛАО
108ЛАТВІЯЛАТ
109ЛЕСОТОЛЕС
110ЛИТВАЛИТ
111ЛІБЕРІЯЛІБ
112ЛІВАНЛВН
113ЛІВІЯЛІВ
114ЛІХТЕНШТЕЙНЛІХ
115ЛЮКСЕМБУРГЛКС
116МАВРИКІЙМАВ
117МАВРИТАНІЯМВР
118МАДАГАСКАРМАД
119МАЙОТТАМТТ
120МАКАОМКО
121МАКЕДОНІЯМАК
122МАЛАВІМЛВ
123МАЛАЙЗІЯМАЛ
124МАЛІМЛІ
125МАЛI ВIДДАЛЕНI ОСТРОВИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТIВМВЛ
126МАЛЬДІВИМЛД
127МАЛЬТАМЛТ
128МАРОККОМАР
129МАРТИНІКАМРТ
130МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИМРШ
131МЕКСИКАМЕК
132МІКРОНЕЗІЯМКР
133МОЗАМБІКМОЗ
134МОЛДОВАМОЛ
135МОНАКОМНК
136МОНГОЛІЯМОН
137МОНТСЕРРАТМНТ
138М'ЯНМАМНМ
139НАМІБІЯНМБ
140НАУРУНАУ
141НЕПАЛНЕП
142НІГЕРНГР
143НІГЕРІЯНІГ
144НІДЕРЛАНДИНІД
145НIДЕРЛАНДСЬКI АНТИЛЬСЬКI ОСТРОВИНАО
146НІКАРАГУАНІК
147НІМЕЧЧИНАФРН
148НІУЕНГУ
149НОВА ЗЕЛАНДІЯНВЗ
150НОВА КАЛЕДОНІЯНВК
151НОРВЕГІЯНОР
152ТАНЗАНІЯТАН
153ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИОАЕ
154ОСТРIВ БУВЕОСБ
155ОСТРIВ МЕНОСМ
156ОСТРIВ НОРФОЛКОСН
157ОСТРIВ РIЗДВАОСР
158ОСТРIВ СВЯТОЇ ЄЛЕНИОСЕ
159ОСТРIВ ХЕРД I ОСТРОВИ МАКДОНАЛЬДОСХ
160ОСТРОВИ КАЙМАНОСК
161ОСТРОВИ КУКАОСА
162ОСТРОВИ СВАЛЬБАРД ТА ЯН-МАЄНОСС
163ОМАНОМН
164ПАКИСТАНПАК
165ПАЛАУПАЛ
166ПАЛЕСТИНАПЛС
167ПАЛЕСТИНСЬКА ТЕРИТОРIЯПЛТ
168ПАНАМАПАН
169ПАПСЬКИЙ ПРЕСТОЛ (ДЕРЖАВА-МIСТО ВАТИКАН)ВАТ
170ПАПУА - НОВА ГВІНЕЯПНГ
171ПАРАГВАЙПАР
172ПЕРУПЕР
173ПІВДЕННА АФРИКАПВА
174ПІВДЕННА ДЖОРДЖІЯПДЖ
175ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИПМР
176ПІТКЕРНПІТ
177ПОЛЬЩАПЛЩ
178ПОРТУГАЛІЯПОР
179ПУЕРТО-РИКОПУР
180РЕЮНЬЙОНРЕН
181РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯРОС
182РУАНДАРНД
183РУМУНІЯРУМ
184САЛЬВАДОРСАЛ
185САМОАСАМ
186САН-МАРІНОСМР
187САН-ТОМЕ І ПРИНСІПІСНТ
188САУДІВСЬКА АРАВІЯСАР
189СВАЗІЛЕНДСВА
190СЕЙШЕЛИСЕЙ
191СЕНЕГАЛСЕН
192СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДИНИСВГ
193СЕНТ-КІТС І НЕВІССКН
194СЕНТ-ЛЮСІЯСЛС
195СЕН-П'ЄР І МІКЕЛОНСПМ
196СЕРБIЯСРБ
197СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯСРН
198СІНГАПУРСІН
199СИРІЯСІР
200СЛОВАЧЧИНАСЛО
201СЛОВЕНІЯСЛВ
202СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИСОЛ
203СОМАЛІСОМ
204СШАСША
205СУДАНСУД
206СУРИНАМСУР
207СЬЄРРА-ЛЕОНЕСРЛ
208ТАДЖИКИСТАНТАД
209ТАЇЛАНДТЛД
210ТАЙВАНЬТВН
211ТЕРКС І КАЙКОСТКС
212ТIМОР-ЛЕШТIТМЛ
213ТОГОТОГ
214ТОКЕЛАУТОК
215ТОНГАТОН
216ТРИНІДАД І ТОБАГОТРТ
217ТУВАЛУТУВ
218ТУНІСТУН
219ТУРЕЧЧИНАТУР
220ТУРКМЕНИСТАНТРК
221УГОРЩИНАУГР
222УГАНДАУГН
223УЗБЕКИСТАНУЗБ
224УОЛЛІС І ФУТУНАУЛФ
225УРУГВАЙУРГ
226ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИФАР
227ФІДЖІФІД
228ФІЛІППІНИФІЛ
229ФІНЛЯНДІЯФІН
230ФОЛКЛЕНДСЬКІ ОСТРОВИФОЛ
231ФРАНЦІЯФРА
232ФРАНЦIЯ, МЕТРОПОЛIЯФРМ
233ФРАНЦУЗЬКА ГВІАНАФРВ
234ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯФРП
235ФРАНЦУЗЬКІ ПІВДЕННІ ТЕРИТОРІЇФРТ
236ХОРВАТІЯХОР
237ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКАЦАР
238ЧАДЧАД
239ЧЕХІЯЧЕХ
240ЧИЛІЧІЛ
241ЧОРНОГОРIЯЧРН
242ШВЕЙЦАРІЯШВЦ
243ШВЕЦІЯШВЕ
244ШРІ-ЛАНКАШРЛ
245ЮГОСЛАВІЯЮГС
246ЯМАЙКАЯМК
247ЯПОНІЯЯПН
248ОСОБА БЕЗ ГРОМАДЯНСТВАОБГ

Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
    Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом

      error: Content is protected !!