legservice@statusko.ua +38 (050) 024-02-46
  • Головна
  • |

  • Нормативна база
  • |

  • Наказ МВС № 363 від 25.04.2012 р. «Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства щодо продовження терміну перебування на території України»

Наказ МВС № 363 від 25.04.2012 р. «Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства щодо продовження терміну перебування на території України»

03.12.2021

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2012  № 363

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 травня 2012 р. 
за № 778/21091

Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ 
№ 1085 від 26.11.2012}

Відповідно до пункту 8 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України, що додається.

2. Державній міграційній службі України (Ковальчук М.М.) організувати вивчення цього Порядку особовим складом, до повноважень якого входить робота щодо продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства, і забезпечити неухильне дотримання його вимог.

3. Державній міграційній службі України (Ковальчук М.М.) у п’ятиденний строк після підписання цього наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 23 серпня 2011 року № 601 „Про затвердження Порядку розгляду звернень щодо продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2011 року за № 1112/19850.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Ковальчука М.М.

6. Цей наказ надіслати за належністю.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр 
генерал внутрішньої 
служби України

В.Ю. Захарченко
ПОГОДЖЕНО: 

Перший заступник Голови 
Служби безпеки України 

Міністр закордонних справ України 

Голова Державної прикордонної служби УкраїниП. Шатковський 

К.І. Грищенко 

М.М. Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ МВС України 
25.04.2012 № 363
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 травня 2012 р. 
за № 778/21091

ПОРЯДОК 
розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду заяв про продовження строку перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, паспортні документи або документи, що підтверджують особу без громадянства, яких зареєстровано посадовою особою Держприкордонслужби, та приймаючої їх сторони, а також прийняття за результатами їх розгляду рішень.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, постанов Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150 „Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України” та від 01 червня 2011 року № 567 ”Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію”.

3. Заява про продовження строку перебування на території України подається іноземцем та особою без громадянства і приймаючою їх стороною не раніше ніж за десять та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку перебування, визначеного пунктом 2 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150 (далі - Порядок продовження строку перебування).

4. Рішення щодо продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства приймають:

4.1. Голова (або його заступники) Державної міграційної служби України (далі - ДМС) - стосовно всіх іноземців та осіб без громадянства незалежно від установленого режиму взаємних поїздок громадян, строку перебування в Україні, мети поїздки та місця їх проживання в Україні.

4.2. Начальники (або їх заступники) територіальних органів чи територіальних підрозділів ДМС (далі - територіальні органи чи підрозділи ДМС) - стосовно іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території адміністративного обслуговування, з урахуванням вимог пунктів 6 та 7 Порядку продовження строку перебування.

5. У разі якщо приймаючою стороною є фізична особа, від іноземців та осіб без громадянства до розгляду приймаються заяви про продовження строку перебування на території України за формою згідно з додатком 1, у разі якщо приймаючою стороною є юридична особа - за формою згідно з додатком 2, до яких долучено документ, що підтверджує наявність обґрунтованих підстав для продовження строку перебування, та документи, передбачені пунктом 9 Порядку продовження строку перебування.

У разі повторного звернення за продовженням строку перебування копії сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними подаються без їх перекладу українською мовою (за умови, якщо вказаний документ не мінявся чи не був втрачений).

6. Прийняті до розгляду заяви обліковуються в окремому журналі обліку заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України (додаток 3). Порядковий номер запису в журналі поточного року є номером обліку заяви, який проставляється на заяві та в штампі щодо продовження строку перебування. Під час заповнення порядкового номера обліку через дефіс від номера вказується кодове позначення мети поїздки: 01 - службова, ділова; 02 - туризм; 03 - приватна; 06 - імміграція (постійне проживання); 07 - культурний та спортивний обмін, релігійна, інша.

У разі продовження строку перебування іноземцям та особам без громадянства, що прибули за довгостроковою візою, проставляється кодове позначення мети поїздки, зазначене у візі: 01/05 - міжнародна технічна допомога; 03/13 - возз’єднання сім’ї з громадянами України; 03/14 - возз’єднання сім’ї з іноземцями та особами без громадянства; 04/12 - навчання; 05/04 - працевлаштування; 05/07 - робота в структурному осередку громадської організації іноземної держави; 05/08 - робота в представництві іноземного суб’єкта господарювання; 05/09 - робота в представництві іноземного банку; 05/11 - робота кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації; 07/06 - проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності; 07/10 - провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, або участь в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні.

Діловодство в територіальних органах та підрозділах ДМС з питань продовження строку перебування здійснюється з урахуванням положень Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

7. Прийняті документи до виконання беруться невідкладно і розглядаються не більше трьох робочих днів. У разі необхідності здійснення додаткових перевірок цей строк може бути продовжено до десяти, а у випадку подання документів для прийняття рішення до ДМС - чотирнадцяти календарних днів.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1085 від 26.11.2012}

При розгляді звернення понад один робочий день заявнику видається довідка (додаток 4) з фотокарткою про те, що його паспортний документ знаходиться в територіальному органі чи підрозділі ДМС у зв’язку з розглядом питання щодо продовження строку перебування на території України. Фотокартка іноземця чи особи без громадянства та підпис керівника органу, що її видав, засвідчуються печаткою органу, що видав довідку. Терміном дії довідки встановлюється строк, фактично необхідний для оформлення документів, але не більше 14 календарних днів. При поверненні паспортного документа іноземцю чи особі без громадянства ця довідка вилучається і додається до матеріалів звернення щодо продовження строку перебування.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1085 від 26.11.2012}

8. Працівник територіального органу чи підрозділу ДМС при надходженні заяви про продовження строку перебування на території України вивчає обґрунтованість наведених підстав стосовно необхідності продовження строку перебування, перевіряє дійсність поданих документів, своєчасність їх подання, наявність відміток про реєстрацію (відмітки органів охорони державного кордону “В’їзд” (“Виїзд”) або документа, що підтверджує законність перебування іноземця, особи без громадянства в Україні) чи продовження строку перебування, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, указані в їх паспортних документах, з даними, що містяться в цих зверненнях, з’ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства в державі та відсутність відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню цих осіб в Україні та завіряє копії прийнятих документів своїм підписом.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1085 від 26.11.2012}

9. Перевірка відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню іноземців чи осіб без громадянства в Україні, здійснюється:

за обліками бази даних ”АРМОР” з метою виявлення осіб, які під час перебування в Україні скоїли порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства чи не виконали рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення;

за обліками відповідних територіальних органів та підрозділів ДМС за територією адміністративного обслуговування з метою виявлення осіб, що мають майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами.

10. Про результати перевірки робиться відмітка на заяві про продовження строку перебування на території України іноземців та осіб без громадянства із зазначенням посадових осіб, які здійснювали перевірку, та дати перевірки.

У разі якщо прийняття рішення за заявою про продовження строку перебування на території України належить до компетенції Голови (або його заступників) ДМС, прийняті документи (крім паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства) невідкладно (не пізніше наступного робочого дня після дати подачі заяви) надсилаються до ДМС із супровідним листом за підписом начальника (або його заступника) територіального органу чи підрозділу ДМС.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1085 від 26.11.2012}

Працівник ДМС перевіряє правильність оформлення документів, з’ясовує питання щодо наявності або відсутності підстав для продовження строку перебування на території України та свої пропозиції разом із супровідним листом на адресу територіального органу чи підрозділу ДМС доповідає Голові (або його заступнику) ДМС для прийняття остаточного рішення. Після прийняття рішення документи повертаються територіальному органу чи підрозділу ДМС за місцем проживання іноземця чи особи без громадянства.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1085 від 26.11.2012}

11. Про прийняте рішення у заяві про продовження строку перебування на території України робиться відмітка про продовження строку перебування із зазначенням терміну, на який вирішено продовжити строк перебування, або причин відмови.

Відмова оформляється у вигляді повідомлення про відмову в продовженні строку перебування на території України (додаток 5) у двох примірниках: перший вручається під підпис іноземцю чи особі без громадянства або приймаючій його стороні, другий додається до матеріалів звернення. При цьому іноземцеві чи особі без громадянства надається строк для виїзду з України.

12. Продовження строку перебування оформляється шляхом проставлення в паспортному документі штампа (додаток 6), у якому зазначається орган, який прийняв рішення, та термін, на який вирішено продовжити строк перебування. Штамп проставляється на першій вільній сторінці паспортного документа поряд з візою чи наявною відміткою про реєстрацію, завіряється підписом начальника (або його заступника) територіального органу чи підрозділу ДМС за місцем проживання іноземця чи особи без громадянства та скріплюється печаткою.

{Абзац перший пункту 12 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1085 від 26.11.2012}

У разі необхідності іноземцю чи особі без громадянства видається вкладний талон до паспортного документа (додаток 7).

13. При продовженні іноземцю чи особі без громадянства строку перебування на території України територіальним органом чи підрозділом ДМС, що прийняв рішення, заповнюється облікова картка (додаток 8) у двох примірниках. Другий примірник картки надсилається протягом п’яти робочих днів після оформлення в паспортних документах відповідних реквізитів до територіального органу ДМС (якщо рішення приймається територіальним підрозділом) для обліку або до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання іноземця чи особи без громадянства (якщо рішення приймається територіальним органом) для здійснення контролю за їх своєчасним виїздом з України.

У разі переїзду іноземців чи осіб без громадянства на територію адміністративного обслуговування іншого територіального підрозділу ДМС і продовження строку перебування вказаний територіальний підрозділ надсилає повідомлення про це територіальному підрозділу ДМС за місцем попереднього перебування вказаних осіб для зняття їх з обліку.

14. Інформація про іноземців та осіб без громадянства, яким продовжено строк перебування на території України, у п’ятиденний строк надсилається в Адміністрацію Державної прикордонної служби України.

15. Приймаюча сторона зобов’язана письмово повідомити про виїзд іноземця чи особи без громадянства за межі України або зміну ним місця проживання протягом 10 днів з дати виїзду чи переїзду. Таке повідомлення долучається до матеріалів звернення щодо продовження строку перебування та є підставою для зняття іноземця чи особи без громадянства з обліку.

У разі ненадходження повідомлення приймаючої сторони про виїзд іноземця чи особи без громадянства за межі України протягом місяця з кінцевої дати продовження строку перебування уживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження іноземця чи особи без громадянства.

16. Після того, як мине потреба, облікові картки з діючої картотеки перекладаються до архівної, де зберігаються впродовж 5 років з дати закінчення строку перебування іноземця або особи без громадянства, а потім знищуються за актом.

Голова Державної 
міграційної служби України

М.М. Ковальчук

Додаток 1 
до Порядку розгляду заяв іноземців 
та осіб без громадянства 
про продовження строку перебування 
на території України
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/file/imgs/7/p378697n51.gif

ЗАЯВА 
про продовження строку перебування на території України*

Прошу продовжити мені строк перебування на території України          до  „_____” _______________ 20___ рокуСлужбові відміткиДата подачі заяви:Номер заяви:
Обґрунтовані підстави для подальшого перебування в УкраїніПро себе повідомляю такі дані:
Прізвище
Ім’я, по батькові (за наявності)
Дата народженняГромадянство
Паспортний документДата в’їзду в УкраїнуТип візи, №Термін дії візи
Місце проживання
Я підтверджую, що маю достатньо коштів для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням в Україні та виїздом. 
Я зобов’язуюсь виїхати з території України після закінчення строку перебування. 
Мені відомо, що за порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні передбачена адміністративна відповідальність за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Я підтверджую, що прочитав(ла) і зрозумів(ла) все вищевикладене. Я усвідомлюю, що неправдиві відомості, подані мною в цій заяві, можуть бути причиною відмови в продовженні строку перебування на території України
ДатаПідпис
Відомості про приймаючу сторону (фізичну особу)
Прізвище
Ім’я, по батькові (за наявності)
Дата народженняГромадянство
Місце проживанняПоштова адресаКонтактний телефон
Поштова адреса житла, що надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого перебування

__________ 
* Заповнюється українською мовою.

Зворотний бік

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/file/imgs/7/p378697n56-1.jpg

Додаток 2 
до Порядку розгляду заяв іноземців 
та осіб без громадянства 
про продовження строку перебування 
на території України
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/file/imgs/7/p378697n60-5.gif

ЗАЯВА 
про продовження строку перебування на території України*

Прошу продовжити мені строк перебування на території Українидо  „_____” _______________ 20___ рокуСлужбові відміткиДата подачі заяви:Номер заяви:
Обґрунтовані підстави для подальшого перебування в УкраїніПро себе повідомляю такі дані:
Прізвище
Ім’я, по батькові (за наявності)
Дата народженняГромадянство
Паспортний документДата в’їзду в УкраїнуТип візи, №Термін дії візи
Місце проживання
Я підтверджую, що маю достатньо коштів для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням в Україні та виїздом. 
Я зобов’язуюсь виїхати з території України після закінчення строку перебування. 
Мені відомо, що за порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні передбачена адміністративна відповідальність за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Я підтверджую, що прочитав(ла) і зрозумів(ла) все вищевикладене. Я усвідомлюю, що неправдиві відомості, подані мною в цій заяві, можуть бути причиною відмови в продовженні строку перебування на території України
ДатаПідпис
Відомості про приймаючу сторону (юридичну особу)
Найменування
Директор (керівник)
Уповноважена особа
Поштова адресаМісцезнаходженняКонтактний телефон
Поштова адреса житла, що надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого перебування

__________ 
* Заповнюється українською мовою.

Зворотний бік

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/file/imgs/7/p378697n65-6.jpg

Додаток 3 
до Порядку розгляду заяв іноземців 
та осіб без громадянства 
про продовження строку перебування 
на території України

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗАЯВ 
іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України

№ з/пДата записуГромадянство (для осіб без громадянства - країна проживання), дата народженняПрізвище, ім’я, по батькові (за наявності)№ паспортного документаДата і контрольно-пропускний пункт в’їзду
123456
На який термін продовжено строк перебуванняМета поїздкиДані про приймаючу сторонуМісце проживання в УкраїніПримітка
7891011

Додаток 4 
до Порядку розгляду заяв іноземців 
та осіб без громадянства 
про продовження строку перебування 
на території України

ДОВІДКА

Додаток 5 
до Порядку розгляду заяв іноземців 
та осіб без громадянства 
про продовження строку перебування 
на території України

Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
    Залишіть Ваші дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом

      error: Content is protected !!