Положение о регистрации физлиц в Госреестре налогоплательщиков, Приказ МДС Украины от 2013 г. № 779

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2013  № 779Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 грудня 2013 р. 
за № 2211/24743

Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Відповідно до статей 4163 та 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, що додається.

2. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О.В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Міністерства доходів і зборів України та у засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.

 

Міністр

О.В. Клименко

ПОГОДЖЕНО: 

Міністр фінансів України 

Міністр внутрішніх справ України 

Голова Державної служби 
спеціального зв'язку 
та захисту інформації України 

Голова Державної 
реєстраційної служби УкраїниЮ. Колобов 

В.Ю. Захарченко Г.А. Резніков 


Д.М. Ворона

 


 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
доходів і зборів України 
10.12.2013  № 779Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 грудня 2013 р. 
за № 2211/24743

ПОЛОЖЕННЯ 
про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 63 та 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України з метою визначення єдиної методики реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).

2. Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі здійснюється з метою єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються Податковим кодексом України.

3. Це Положення регулює відносини, що виникають при реєстрації фізичних осіб, які є громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України, - у Державному реєстрі.

4. Цим Положенням визначаються порядок та процедура:

реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі;

обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

формування та ведення Державного реєстру;

подання облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

подання заяви про зміну даних, що вносяться до облікової картки фізичної особи - платника податків або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

внесення до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

внесення до паспортів фізичних осіб даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;

видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

формування реєстраційного номера облікової картки платника податків;

ведення документів, пов’язаних з реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі.

5. Цим Положенням визначаються форми:

облікової картки фізичної особи - платника податків (далі - Облікова картка);

повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) (далі - Повідомлення);

заяви про зміну даних, що вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) (далі - Заява);

відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, що вноситься до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган;

документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

документів, пов’язаних з реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі.

6. Для подання Облікової картки, заяви про зміну даних, що вносяться до Облікової картки, або видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, використовуються дані документа, що посвідчує особу, а саме:

для громадян України - паспорт громадянина України;

для громадян України, які постійно проживають за кордоном та виїжджають за кордон на постійне місце проживання, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою щодо виїзду на постійне місце проживання до іншої країни;

тимчасове посвідчення громадянина України;

для іноземців та осіб без громадянства:

паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства;

посвідка на постійне проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні;

посвідка на тимчасове проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні;

посвідчення біженця - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його особою, яка потребує додаткового захисту.

ІІ. Поняття реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

1. Усі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному цим Положенням.

Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта громадянина України (далі - паспорт) без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків. У паспортах зазначених осіб контролюючими органами робиться відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

2. Порядок проведення реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі включає зокрема:

отримання та перевірку документів, які подаються фізичними особами до контролюючого органу для проведення реєстрації, обліку, внесення змін, щодо додержання повноти відомостей, зазначених в Обліковій картці, Повідомленні або Заяві;

включення до Державного реєстру відомостей про фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;

оформлення і видачу документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі;

внесення до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру.

3. На виконання норм Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон № 2297-VI) при реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі або в окремому реєстрі Державного реєстру контролюючий орган надає фізичній особі, яка подає Облікову картку, Повідомлення або Заяву, для ознайомлення з положеннями статей 8 та 12 Закону № 2297-VI та статей 1763 та 70 Податкового кодексу України Повідомлення про права та обов’язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі (додаток 1).

ІІІ. Вимоги до оформлення документів, які подаються та видаються при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

1. Документи, які відповідно до вимог цього Положення подаються (надсилаються рекомендованим листом) до контролюючого органу, повинні бути викладені українською мовою та не містити виправлень.

2. Облікова картка, Повідомлення або Заява заповнюються машинописом або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються до контролюючого органу рекомендованим листом, підпис фізичної особи на Обліковій картці, Повідомленні чи Заяві повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку.

3. До Облікової картки та Повідомлення вноситься така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові;

дата народження;

місце народження (країна, область, район, населений пункт);

місце проживання, а для іноземця - також громадянство;

реквізити документа, що посвідчує особу (назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ).

4. Громадяни України, які виїхали за її межі і не можуть особисто прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, у разі виникнення необхідності в реєстрації в Державному реєстрі та/або отриманні документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, можуть надіслати поштою на адресу Міністерства доходів і зборів України (далі - Міндоходів України) Облікову картку/Заяву для реєстрації у Державному реєстрі та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу. Підпис громадянина України на Обліковій картці/Заяві повинен бути засвідчений дипломатичним представництвом або консульською установою України за місцеперебуванням громадянина України за кордоном. Аналогічно оформляється довіреність на отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі. Посвідчення підпису на Обліковій картці/Заяві або довіреності повинно бути проведене відповідно до Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 року № 142/5/310, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2004 року за № 1649/10248.

ІV. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

1. Державний реєстр створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України з метою створення умов для здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи.

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів.

Складовою частиною Державного реєстру є окремий реєстр Державного реєстру, до якого вноситься інформація про фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

2. До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:

громадянами України;

іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.

3. Державний реєстр формує та веде Міндоходів України, яке є його власником та адміністратором.

Формування і функціонування Державного реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.

Контролюючі органи забезпечують:

достовірність внесення даних до Державного реєстру;

оновлення, архівування, відновлення Державного реєстру;

захист інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо технічного захисту інформації.

4. Державний реєстр формується з інформації, що надходить від територіальних органів Міндоходів України та від інших державних органів.

5. Технічні та програмні засоби ведення Державного реєстру повинні забезпечувати:

контроль за повнотою внесення записів до Державного реєстру;

обробку, аналіз, накопичення та актуалізацію даних, що надходять до Державного реєстру;

зберігання відомостей про фізичних осіб протягом 75 років з дати внесення запису про їх смерть;

цілісність, доступність та конфіденційність інформації;

контроль за проведенням реєстраційних дій;

формування довідок з Державного реєстру та документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі.

V. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

1. До Державного реєстру включаються:

1) реєстраційні дані фізичних осіб з Облікових карток, Повідомлень, Заяв;

2) дані про фізичних осіб:

джерела отримання доходів;

об’єкти оподаткування;

сума нарахованих та/або отриманих доходів;

сума нарахованих та/або сплачених податків;

інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків;

3) відомості про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що включають:

дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а також підстави для державної реєстрації, реєстрації та взяття на облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності, інші реєстраційні дані;

інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік, зміни даних про особу, заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік;

місце провадження діяльності, телефони та іншу додаткову інформацію для зв’язку з фізичною особою - підприємцем чи особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;

види діяльності;

громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства, - для іноземців;

інформацію про систему оподаткування із зазначенням періодів її дії.

2. Відомості з Державного реєстру використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

3. Інформація, що збирається, використовується, формується контролюючими органами у зв’язку з реєстрацією і обліком фізичних осіб, вноситься до Державного реєстру та використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

VI. Подання інформації до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

1. Фізична особа зобов’язана подати відповідному контролюючому органу Облікову картку/Повідомлення для реєстрації у Державному реєстрі відповідно до порядку, встановленого цим Положенням.

Фізичні особи зобов’язані надавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки/Повідомлення, протягом місяця з дня виникнення таких змін у порядку, визначеному цим Положенням.

2. Юридичні особи, фізичні особи - підприємці, податкові агенти, органи державної влади під час виконання владних управлінських функцій, у тому числі делегованих повноважень, та органи місцевого самоврядування зобов’язані подавати контролюючим органам інформацію про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, відповідно до Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386.

VII. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

1. Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася Облікова картка та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу Облікову картку фізичної особи - платника податків за формою № 1ДР (додаток 2), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки документ, що посвідчує особу, та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

2. Фізична особа подає Облікову картку до контролюючого органу за своїм місцем проживання або за власним бажанням - до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування. Фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, подає Облікову картку до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.

Фізичні особи - іноземці та особи без громадянства подають Облікову картку до територіальних органів Міндоходів України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, можуть реєструватись як платники податків у державних податкових інспекціях у районах, містах, районах у містах, об’єднаних державних податкових інспекціях, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному в посвідці.

3. Для заповнення Облікової картки використовуються дані документа, що посвідчує особу.

4. Облікова картка фізичної особи може бути подана через законного представника чи уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії.

Для реєстрації іноземці та особи без громадянства додатково подають засвідчений в установленому законодавством порядку переклад українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Якщо довірена особа є іноземцем або особою без громадянства, то до документа, що посвідчує її особу, вона додатково додає засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

5. Облікові картки фізичних осіб віком до шістнадцяти років або неповнолітніх осіб, які ще не отримали паспорта, подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

Облікові картки фізичних осіб, які визнані недієздатними або обмежено дієздатними, подаються особами, які призначені опікунами (піклувальниками), за наявності документа, що посвідчує особу, яка визнана недієздатною, та документа, який посвідчує особу опікуна (піклувальника), та рішення про встановлення опіки (піклування).

6. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства здійснюється після виконання вимог Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150.

7. Приймання Облікових карток та перевірка їх на дотримання вимог до оформлення документів, які подаються для реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюються працівниками структурних підрозділів контролюючих органів, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі.

8. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання до контролюючого органу Облікової картки.

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Обліковій картці щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації (у разі неможливості виправлення недостовірних даних або помилок у встановлений строк) або продовжено строк реєстрації до десяти робочих днів.

9. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, Міндоходів України інформує контролюючі органи:

за місцем обліку фізичної особи;

за місцем проживання фізичної особи;

за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування фізичної особи.

10. За зверненням фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення, відповідно до порядку, визначеного цим Положенням (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

На звороті документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, друкується інформація (текст повідомлення) про права та обов’язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі (додаток 1).

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

Фізичні особи - громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до десяти робочих днів.

Фізичні особи - іноземці та особи без громадянства отримують документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, у територіальних органах Міндоходів України, зазначених у пункті 2 цього розділу.

11. Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізична особа пред’являє документ, що посвідчує особу, який містить прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце народження, місце проживання (країна, область, район, населений пункт).

Працівник контролюючого органу перед видачею документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, зобов’язаний пересвідчитися, що в паспорті громадянина України відсутня відмітка про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або таку відмітку скасовано (анульовано). Якщо фізична особа має у своєму паспорті відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, вважається недійсним.

За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може бути виданий законному представнику чи уповноваженій особі за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (після пред’явлення повертається) та її копії.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - громадян України, які виїхали за її межі і не можуть особисто прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, може бути надісланий до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцезнаходженням громадянина України за кордоном.

Для видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, іноземці та особи без громадянства додатково подають засвідчений в установленому законодавством порядку переклад українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

12. Контролюючим органом за місцем проживання фізичної особи, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування на прохання фізичної особи до паспорта громадянина України можуть бути внесені (сьома, восьма або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

13. У разі виявлення помилок, порушень чи неточностей щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо, допущених при реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі, виправлення даних здійснюється шляхом внесення змін до Державного реєстру на підставі заяви про зміну даних. Після виправлення помилок реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється.

Контролюючий орган може змінити реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо порушення чи неточності не можна усунути шляхом внесення змін відповідно до абзацу першого цього пункту. Така зміна проводиться після перевірки чи з’ясування обставин допущення помилки, виявленої контролюючим органом самостійно чи за результатами розгляду звернення фізичної особи - платника податків. Про виявлення такого факту або про результати розгляду звернення контролюючий орган інформує фізичну особу - платника податків.

За зверненням (у довільній формі) фізичної особи - платника податків контролюючий орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання звернення видає фізичній особі довідку про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення.

14. У разі якщо фізична особа не досягла шістнадцяти років або фізична особа є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

15. Видача документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, реєструється в журналі за формою, наведеною в додатку 6 до цього Положення.

16. Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків реєструється в журналі за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення.

17. Обліковим карткам фізичних осіб, які на момент набрання чинності Податковим кодексом України зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків - фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Податковим кодексом України, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі.

VIІI. Порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

1. Фізична особа, яка раніше не подавала Облікової картки і відомості про яку не включено до Державного реєстру та яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто подати відповідному контролюючому органу Повідомлення за формою № 1П (додаток 8), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру, та пред’явити паспорт громадянина України.

У разі необхідності особа, крім паспорта громадянина України, пред’являє свідоцтво про народження та, якщо змінювалося прізвище, ім’я чи по батькові, свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за наявності).

2. Облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та подали до контролюючого органу Повідомлення, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків.

3. Фізична особа подає Повідомлення до контролюючого органу за своїм місцем проживання або за власним бажанням - до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

4. Для заповнення Повідомлення використовуються дані паспорта та інших документів, які подаються у разі зміни паспортних даних.

5. Приймання Повідомлень та перевірка їх на дотримання вимог до оформлення документів, які подаються для обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру, здійснюються працівниками підрозділів контролюючих органів, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі.

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданому Повідомленні щодо внесення серії та номера паспорта, прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації (у разі неможливості виправлення недостовірних даних або помилок у встановлений строк) або продовжено строк реєстрації до десяти робочих днів.

6. Після приймання Повідомлення контролюючим органом здійснюється перевірка щодо наявності реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків або в окремому реєстрі за серією та номером паспорта.

7. За результатами такої перевірки до контролюючого органу за місцем реєстрації фізичної особи надсилається повідомлення-підтвердження можливості внесення відмітки до паспорта та взяття на облік за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером паспорта.

Якщо встановлено, що фізична особа, яка подала Повідомлення для обліку її в окремому реєстрі Державного реєстру, обліковується в окремому реєстрі за іншими даними про серію та номер паспорта, то до відповідного контролюючого органу замість повідомлення-підтвердження надсилається відмова у повторній реєстрації в окремому реєстрі.

У такому випадку контролюючий орган інформує фізичну особу про необхідність внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру у порядку, передбаченому розділом IX цього Положення.

8. Після отримання підтвердження щодо можливості внесення відмітки за зверненням фізичної особи, яка подала Повідомлення, контролюючий орган вносить до паспорта відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, форму якої наведено в додатку 9 до цього Положення. Датою взяття на облік в окремому реєстрі Державного реєстру вважається дата внесення відмітки до паспорта.

Взяття на облік фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання до контролюючого органу Повідомлення.

9. У разі якщо фізична особа, до паспорта якої внесено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, раніше була зареєстрована в Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків, то після взяття на облік в окремому реєстрі Державного реєстру реєстраційний номер облікової картки платника податків закривається (датою закриття є дата внесення відмітки до паспорта громадянина України), а у разі наявності у паспорті громадянина України відмітки про реєстраційний номер облікової картки така відмітка анулюється у порядку, встановленому цим розділом.

10. Повідомлення за формою № 1П із зазначенням дати його подання та дати внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта до паспорта громадянина України реєструється в журналі за формою, наведеною в додатку 10 до цього Положення.

11. Фізична особа, до паспорта якої було внесено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта та яка через деякий час змінила свої переконання і бажає отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків, подає до контролюючого органу за своїм місцем проживання або за власним бажанням до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування Облікову картку, заяву в довільній формі з викладенням свого прохання анулювати попередньо внесену відмітку з метою отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків та пред’являє паспорт громадянина України.

Реєстрація таких осіб у Державному реєстрі здійснюється у порядку, визначеному цим Положенням. Підставою для зняття з обліку фізичної особи в окремому реєстрі Державного реєстру є реєстрація її у Державному реєстрі.

Після реєстрації такої особи у Державному реєстрі посадова особа контролюючого органу анулює попередньо внесену до паспорта відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Анулювання відмітки проводиться шляхом погашення відмітки по діагоналі штампом "Анульовано" або шляхом перекреслення вручну відмітки по діагоналі лінією, над якою здійснюється напис "Анульовано". Таке анулювання засвідчується під штампом погашення або лінією перекреслення підписом уповноваженої особи із зазначенням дати і відбитком печатки контролюючого органу, якою засвідчуються картки платників податків.

IX. Порядок подання Заяви про зміну даних, які вносяться до Облікової картки та Повідомлення

1. Фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою № 5ДР (додаток 11) або за формою № 5ДРП (додаток 12) відповідно.

2. Фізичні особи подають зазначені Заяви особисто або через законного представника чи уповноважену особу до контролюючого органу за місцем проживання, у разі зміни місця проживання - до контролюючого органу за новим місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

3. Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу громадянина, та інших документів, які подаються у разі зміни таких даних.

Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред’явлення повертаються) та їх копії.

4. Приймання Заяв та перевірка їх на дотримання вимог до оформлення документів, які подаються для обліку фізичних осіб у Державному реєстрі або в окремому реєстрі Державного реєстру, здійснюються працівниками структурних підрозділів контролюючих органів, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі.

5. Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання Заяви до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи. У разі звернення до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до десяти робочих днів.

6. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Заяві фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, або внесенні відмітки до паспорта.

7. У Заяві в обов’язковому порядку зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

8. Заява про зміну даних, які вносяться до Облікової картки, стосовно фізичної особи, яка не досягла шістнадцяти років або є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, подається одним з батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини. Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред’явлення повертаються) та їх копії.

Заява про зміну даних, які вносяться до Облікової картки, стосовно фізичної особи, яка визнана недієздатною або обмежено дієздатною, подається особою, яка призначена опікуном (піклувальником), за наявності документа, що посвідчує особу, яка визнана недієздатною, та документа, який посвідчує особу опікуна (піклувальника), та рішення про встановлення опіки (піклування).

9. Якщо Заява за формою № 5ДРП містить дані про новий паспорт фізичної особи, то така Заява подається фізичною особою виключно особисто. Контролюючий орган після внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру вносить до нового паспорта громадянина України (сьома, восьма або дев’ята сторінки) відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, форму якої наведено в додатку 9 до цього Положення, та реєструє Заяву за формою № 5ДРП у журналі за формою, наведеною в додатку 10 до цього Положення.

При внесенні змін до окремого реєстру Державного реєстру дата взяття на облік не змінюється.

X. Порядок отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

1. Фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі чи в окремому реєстрі Державного реєстру, може отримати відомості про себе, наявні у Державному реєстрі.

2. Відомості з Державного реєстру - документ, який безоплатно надається контролюючим органом за зверненням фізичної особи (уповноваженої нею особи) на отримання відомостей про себе з Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі.

3. Пошук у Державному реєстрі здійснюється за такою сукупністю відомостей: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), число, місяць та рік народження, місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

4. Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через уповноважену особу до контролюючого органу за своїм місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування, подає документ, що посвідчує особу, та заяву (додаток 13). Уповноважена особа додає до заяви довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів/доходи (після пред’явлення повертається) та її копію, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.

5. Контролюючий орган відмовляє у прийнятті заяви та/або наданні відомостей з Державного реєстру у разі відсутності у запитувача законних підстав на отримання запитуваної інформації або якщо в заяві не вказані обов’язкові реквізити, вона не підписана, не містить дати, подані документи не відповідають пункту 4 цього розділу чи не підтверджують права заявника щодо представництва фізичної особи для отримання відомостей про неї з Державного реєстру.

6. Контролюючий орган протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості з Державного реєстру за формами, наведеними в додатках 14 та 15 до цього Положення.

7. Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням відомостей з Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до десяти робочих днів.

8. Відомості з Державного реєстру надаються на бланку контролюючого органу особисто фізичній особі або законному представнику чи уповноваженій особі за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, та довіреності (для законного представника чи уповноваженої особи), про що робиться відповідний запис в журналі видачі відомостей (додаток 16).

ХІ. Використання реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі:

виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізичні особи зобов’язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи;

укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов’язки щодо сплати податків і зборів;

відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;

заповнення фізичними особами митних декларацій під час перетину митного кордону України;

сплати фізичними особами податків і зборів;

проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів господарської діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;

реєстрації майна або прав на нього та інших активів фізичних осіб, що є об’єктом оподаткування;

подання до контролюючих органів декларацій про доходи, майно та інші активи;

реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;

оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів;

в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.

2. Документи, пов’язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 1 цього розділу, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.

3. Контролюючий орган зазначає податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються або надсилаються платнику податків.

4. Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

XII. Організація обліку фізичних осіб - платників податків у контролюючих органах

1. Функції реєстрації та обліку фізичних осіб - платників податків у Державному реєстрі в контролюючому органі здійснюють відповідні підрозділи згідно із затвердженою структурою такого органу, що утворюються в Міндоходів України та його територіальних органах.

2. Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків у Державному реєстрі, їх оновлення, архівування, відновлення та захист від несанкціонованого доступу.

3. Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком фізичних осіб - платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

4. Застосування форм документів, які не передбачені цим Положенням, не допускається.

5. Журнали, передбачені цим Положенням, ведуться у паперовому та електронному вигляді.

Сторінки в паперових журналах повинні мати наскрізну нумерацію, журнал має бути прошнурованим та скріпленим печаткою контролюючого органу.

Електронні журнали ведуться виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Міндоходів України.

ХIІІ. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків

1. Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється Міндоходів України на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці за формою № 1ДР.

Міндоходів України надає Обліковій картці реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації Облікової картки в Державному реєстрі, і надсилає відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків до контролюючого органу за місцем реєстрації фізичної особи, за місцем проживання фізичної особи, за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування фізичної особи.

2. Структура реєстраційного номера облікової картки платника податків:

XXXXXNNNNK, де:

XXXXX - порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів);

NNNN - порядковий номер Облікової картки;

K - контрольний розряд.

3. При внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки за формою № 1ДР та/або Заяви за формою № 5ДР, реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється.

4. Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України відповідно до пункту 12 розділу VII цього Положення.

5. Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно Міндоходів України.

 

Директор Департаменту 
розвитку ІТ, електронних 
сервісів та обліку платниківО.В. Теньков

 


 

 

 


Додаток 2 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 1 розділу VII)

ОБЛІКОВА КАРТКА 
фізичної особи - платника податків

 


Додаток 3 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 10 розділу VII)

КАРТКА 
платника податків

 


 

 


Додаток 4 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 12 розділу VІІ)

ФОРМА 
даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вноситься до паспорта громадянина України

Розмір 70 х 40 мм

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/file/imgs/21/p415494n241.gif

 


 

 


Додаток 5 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 13 розділу VІІ)

ДОВІДКА 
про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків

 


 

 


Додаток 6 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 15 розділу VІІ)

ЖУРНАЛ 
видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

 

№ з/п

Дата видачі документа про реєстрацію та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала картку

Документ, що посвідчує особу, його серія, номер

Підпис особи, яка отримала картку

Прізвище, ім’я, по батькові законного представника чи уповноваженої особи

Документ, що посвідчує законного представника чи уповноважену особу, його серія, номер

Прізвище та ініціали особи, яка видала картку

Підпис особи, яка видала картку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


__________ 
Примітка.


Графи 7, 8 заповнюються, якщо картку видано законному представнику чи уповноваженій особі або одному з батьків неповнолітньої особи (усиновителю, опікуну, піклувальнику).

 


  


Додаток 7 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 16 розділу VІІ)

ЖУРНАЛ 
видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків

 

№ з/п

Дата видачі довідки

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала довідку

Документ, що посвідчує особу, його серія, номер

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, що змінився

Діючий реєстраційний номер облікової картки платника податків

Підпис особи, яка отримала довідку

Прізвище та ініціали особи, яка видала довідку

Підпис особи, яка видала довідку

1

2

3

4

5

6

7

8

9 


  


Додаток 8 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 1 розділу VІІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

 


 

 


Додаток 9 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 8 розділу VІІІ)

ФОРМА 
відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, що вноситься до паспорта громадянина України

Розмір 70 х 40 мм

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/file/imgs/21/p415494n255-1.gif

 


 

 


Додаток 10 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 10 розділу VІІІ)

ЖУРНАЛ 
обліку Повідомлень за формою № 1П / Заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

 

№ з/п

Дата подання Повідомлення/ Заяви

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала Повідомлення/ Заяву

Серія та номер паспорта

Прізвище та ініціали посадової особи, яка прийняла Повідомлення/ Заяву

Підпис посадової особи, яка прийняла Повідомлення/ Заяву

Дата внесення відмітки до паспорта

Підпис фізичної особи, яка отримала відмітку в паспорті

1

2

3

4

5

6

7

8

 


  


Додаток 11 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 1 розділу ІХ)

ЗАЯВА 
про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

 


 

 


Додаток 12 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 1 розділу ІХ)

ЗАЯВА 
про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта

 


 

 


Додаток 13 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 4 розділу Х)

ЗАЯВА

 


Додаток 14 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 6 розділу Х)

ВІДОМОСТІ 
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків

 


Додаток 15 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 6 розділу Х)

ВІДОМОСТІ 
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела виплачених доходів та утриманих податків

 


 

 


Додаток 16 
до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків 
(пункт 8 розділу Х)

ЖУРНАЛ 
надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої надаються відомості

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Документ, що посвідчує особу, його серія, номер

Період, за який надано відомості

Прізвище, ім’я, по батькові законного представника чи уповноваженої особи

Документ, що посвідчує законного представника чи уповноважену особу, його серія, номер

Підпис особи, яка отримала відомості

Прізвище та ініціали особи, яка видала відомості

Підпис особи, яка видала відомості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

__________ 
Примітка.


У графі 3 зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта); графи 6, 7 заповнюються, якщо відомості з Державного реєстру видано законному представнику чи уповноваженій особі.


Адрес:

Киев,
ул. Евгения Сверстюка, 2А, оф. 801
ул. Березняковская, 4а, 1 корп., оф. 307

vipstatusko@gmail.com

Телефоны: