Регистрация места проживання иностранных сотрудников банков

12.11.2017

Реєстрація місця проживання іноземних співробітників банку в приміщеннях банку, які належать до житлового фонду

Одним із складових частин законного проживання іноземців на території України є реєстрація їх проживання. Зазвичай компанії, які працевлаштовують іноземців надають їм житло для проживання та забезпечують їх реєстрацію за цим місцем проживання. Але у процесі реєстрації компаніями місця проживання виникають питання, що потребують прояснення.

Щодо реєстрації місця проживання у квартирі, що належить юридичній особі.

Ст.6 ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (далі – Закон) іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов'язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Місцем проживання  відповідно до Закону є житло, розташоване   на  території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також   спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування  та соціального захисту, військові частини.            

Постановою КМУ № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» (далі – Постанова № 207) затверджений список документів, які подаються для реєстрації місця проживання:

1) заява встановленої форми;

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання;

3) квитанцію про сплату адміністративного збору;

4) документи, що підтверджують право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника /співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

5) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) заяву встановленої форми про зняття з реєстрації місця проживання особи (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

Висновок: з огляду на чинне законодавство, обмежень чи заборон щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб у квартирах, які належать юридичній особі, немає.

Щодо достовірності проживання за зареєстрованим місцем проживання.

Закон встановлює, що реєстрація  місця  проживання  здійснюється  тільки за однією адресою. У разі якщо особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює  реєстрацію  місця  проживання  за  однією з цих адрес за власним  вибором.  За  адресою  зареєстрованого місця проживання з особою   ведеться   офіційне   листування  та  вручення  офіційної кореспонденції.

Особи,  які  не  проживають за адресою, що зареєстрована як місце  їх  проживання, більше одного місяця і які мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим  рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не  мають  відстрочки,  або  беруть  участь  у  судовому процесі в будь-якій якості, зобов’язані письмово повідомити орган реєстрації про своє місце перебування.

Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання іноземця вносяться до посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання.

Питання видачі посвідок іноземцям регулюються ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Порядком оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України  від 28 березня 2012 р. № 251 та Тимчасовим порядком розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України 15.07.2013  № 681, які діють у частині, що не суперечить закону.

Згідно цих нормативно-правових актів рішення про відмову у видачі посвідки іноземцеві та особі без громадянства приймається зокрема в разі подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів.

А скасовується видана посвідка на тимчасове проживання зокрема у разі отримання від органу Національної поліції, іншого органу виконавчої влади, який у межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, інформації про те, що посвідку видано на підставі неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів.

Законом встановлені повноваження органів реєстрації у сфері реєстрації фізичних осіб, якими є:

  • формування та ведення Реєстру територіальних громад;

  • реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах     відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

  • передача  інформації  та/або внесення у встановленому законом порядку  відомостей  про  реєстрацію  та зняття з реєстрації місця проживання/перебування   до   Єдиного   державного  демографічного реєстру.

Повноваженнями Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб є:

  • узагальнення практики застосування нормативно-правових актів з  питань реєстрації місця проживання, виявлення проблемних питань у сфері реєстрації  місця  проживання  та  розроблення шляхів їх вирішення;

  • розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері реєстрації місця проживання;

  • встановлення  у  межах своїх повноважень вимог до програмного забезпечення  реєстрів  територіальних  громад та стандарти обміну даними між такими реєстрами.

А Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб:

  • контролює дотримання органами реєстрації законодавства з питань реєстрації місця проживання;

  • надає  методологічну  та  технічну  допомогу  у  забезпеченні взаємодії між реєстрами територіальних громад;

  • вносить  пропозиції  щодо  забезпечення  формування державної політики  у  сфері  реєстрації  фізичних  осіб  та  бере  участь у розробленні  проектів  законодавчих  та  інших нормативно-правових актів у сфері реєстрації фізичних осіб.

Можна здійснити кілька висновків:

1) Особа може мати кілька місць проживання, але зареєструвати може тільки одне. При цьому необхідно забезпечити, щоб офіційні повідомлення/кореспонденція були своєчасно та належним чином отримані/опрацьовані фізичною особою-іноземцем.

2) Немає механізму контролю за місцем фактичного проживання, так само як немає порядку перевірки місця проживання. Однак, говорити з впевненістю, що інформація про те, що приміщення банку, маючи статус квартир, фактично не придатні для проживання та використовуються як офісні приміщення, не буде отримана якимось чином органами міграційної служби, неможливо. Переліку даних, які можна визнати неправдивими відомостями, законодавством не встановлено, а тому дана інформація цілком може бути розцінена як неправдива.

3) Також необхідно звернути увагу на відповідальність у даній сфері правовідносин.

Ст. 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям та особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування або спрямовані на їх незаконну реєстрацію, оформлення документів на проживання, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загальний висновок: зареєструвати можна, але потрібно враховувати вищезазначені ризики.

 

Юрист ТОВ «СТАТУС КО»

Якубова Севіндж


Адрес:

Киев,
ул. Евгения Сверстюка, 2А, оф. 801
ул. Березняковская, 4а, 1 корп., оф. 307

vipstatusko@gmail.com

Телефоны: